logo

Pankreascancer stadium 1-2-3-4

Det finns stadier av tumörutveckling som antas av specialister på onkologiska centra för att underlätta diagnos och behandling. Klassificeringen av bukspottskörtelcancer har fyra steg. Nollsteget karakteriseras av celldelning i ett lager. Tumören är omöjlig att skilja, kroppen svarar inte på det, symptomen är helt frånvarande. Från nästa steg (enligt den allmänna klassificeringen) blir sjukdomen särskiljbar, diagnostiserbar, resekterbar. Bukspottkörtelcancer i 4: e graden kan inte användas, behandlingen är maximalt svår eftersom metastaser är avlägsna från fokus.

Bukspottskörtelcancer i steg 1

Tumören vid detta stadium är återupptagbar (överskrider inte två centimeter i diameter). Cancer i pankreascancer en och två har de högsta överlevnadsprognoserna. Sjukdomen är erkänd vid den tidpunkt då den ännu inte har gått bort, den är lokaliserad i svansen, huvudet eller kärnans kropp. Alla typer av operationer är tillåtna, en specifik typ väljs av den behandlande läkaren, komplex behandling tillsammans med en hälsosam livsstil gör det möjligt att leva länge.

Cancer i huvudet av bukspottkörtelsteget 2

I andra etappen är lymfkörtlarna och gränsorganen (utan metastaser) redan drabbade, förgiftningen är minimal. Denna fas är lämplig för kirurgisk behandling:

 • resektion med strålbehandling och kemoterapi
 • pankreatiskektomi - distal (kropp och svans borttagen) eller totalt (hela orgeln med huvudet)
 • Whipples operation - delar av angränsande organ och lymfkörtlar

Av det totala antalet patienter med denna diagnos (inklusive huvudtumörer) är endast hälften operativ, dödligheten är 10-2% och femårsöverlevnad prognostiseras till 30%. Överlevnad fördubblar den postoperativa 5-FU-kursen.

Bukspottkörtelcancer grad 3

Varje år, av 450 tusen nyinfekterade med cancer, 300 tusen dö i Ryssland (i Europa når siffran 2,7 miljoner). I 3: e stadiet används istället för kemoterapi cytokinbehandling (det finns ingen toxisk effekt), vars effektivitet når 2/3. Läkare har skapat två genpreparat vid IFN och TNF-T, som har testats vid St Petersburgs institut för onkologi. De utlöser mekanismen för självförstöring i de drabbade cellerna, samtidigt som immuniteten för de friska ökar.

Nerver och kärl i 3 etapper påverkas av sjukdomen, men tumören gick inte till angränsande organ. Enligt klassificeringen är sjukdomen svår, många operationer är fulla av allvarlig diabetes, vilket minskar livskvaliteten (duodenal resektion, lymf och mjältekvikt). Palliativa operationer som rengör gallgången eller förbikopplar den är övervägande. Shunting eliminerar behovet av reoperation efter ett år (var femte patienten behöver det). Kemoterapi minskar tumören (tillfälligt), livslängden ökar inte. Kombinerad behandling förlänger livet i ett år, förhindrar metastaser, undertrycker tumören.

Det sista 4: e stadiet av bukspottskörtelcancer

Det sista steget (enligt den allmänna klassificeringen) kännetecknas av okontrollerad proliferation (okontrollerad) av organceller. Intoxicering av dem av organismen observeras maximalt, sjukdomen är helt försummad Få kliniker tas för att behandla etapp 4, dödliga formationer når lungorna (melanom, multipel myelom), ben, hjärna, lever. Tumörens storlek kan vara vilken som helst, livet i det sista steget överstiger inte fem år.

Behandlingen kommer bara att förbättra hälsan, lindra smärta, utan det, livslängden reduceras kraftigt till månader. Överlevnadsfrekvensen av bukspottskörtelcancerstadiet 4 under 4% av aktiva åtgärder är tredubblat, bland dem finns: operation av whipple (excision av lymfkörtlar, gall, del av magen, bukspottkörteln, duodenalsår) Strentiruyut eller dränera gallkanalen (sällan shunt), utföra kemoterapi med 5-fluorouracil, karboplatin, Campto, Gemzar.

Inoperabel bukspottskörteltumör

De mest komplicerade fallen är bukspottkörtelcancer. I en sådan situation vägrar doktorn i regel kirurgi. Faktum är att bukspottkörteln är nära sammanflätad med andra organ och detta leder till utvecklingen av metastaser i de flesta av dem. Dessutom är det extremt svårt att skära bara de drabbade cellerna. För att bestämma sjukdomsfasen är det nödvändigt att genomföra en omfattande undersökning. Steg 2, 3 och 4 är oanvändbara. I andra etappen påverkas ett antal organ, och i tredje etappen påverkas hela bukregionen.

Terminalen av bukspottkörtelcancer är den sista. Det är en okontrollerad process för att öka tillväxten av cancerceller och sprida dem i hela kroppen. Slutbehandling är inte möjlig. Om sjukdomen har nått denna grad, då en tydlig manifestation av symtom. Den palliativa metoden är den enda i behandlingen av sjukdomen i sista graden. Kemoterapi, strålbehandling hjälper till att förbättra livskvaliteten avsevärt.

Komplikationer av bukspottskörtelcancer

I bukspottkörtelcancer utvecklas ett antal komplikationer. Dessa är diabetes mellitus, trofiska störningar, störning i gallblåsan, malabsorptionssyndrom. I de allra flesta patienter sprider tumören sig till organ som lever, lungor och lymfkörtlar. Den allvarligaste komplikationen som kan uppstå är njursvikt hos levern. I en sådan situation upplever patienten en uttalad slöhet, vägran att utföra behandling, svår smärta, otillräcklighet att äta. Diuresis observeras också, och cylindrar, erytrocyter och protein finns i urinen. I de allvarligaste fallen av cancer har patienten ett bedrägligt tillstånd som kräver psykiatrisk ingrepp. Ofta leder detta tillstånd till patientens död. Lätta patientens tillstånd genom att överföra det till hemodialys. All behandling syftar till att bekämpa berusning, chock och förebyggande av andra komplikationer.

Bukspottkörtelcancer (prognoser)

Under många års observation av denna sjukdom kunde läkare ta reda på att bukspottkörtelcancer är en aggressiv sjukdom. Bland liknande sjukdomar i en pankreatisk cancer tar 4 plats i dödligheten.

På grund av att bukspottkörteln är kopplad till lymfkörtlarna, ligger nära de vitala organen, kan metastaser sprida sig och skapa maligna föreningar.

När en bukspottkörtelcancer bestäms i ett tidigt skede, kan det användas, vilket ökar en persons chans att överleva och full återhämtning.

Med kirurgi kan patienten ta bort hela orgeln. Brist på körtel är inte dödligt, men kan medföra många hälsoproblem.

När det inte finns någon bukspottkörtel i kroppen, har en person ofta brist på enzymer som bukspottkörteln utsöndrar för en full och högkvalitativ matsmältning av mat. Från kedjan av den normala processen av matsmältning faller länk, genom vilken maten är uppdelad, dess vidare absorption. Se till att det saknas enzymer för livet att ta enzympreparat eller insulin.

Problemet är att i början är bukspottkörtelcancer svår att upptäcka, symtom uttalas inte och i vissa fall observeras det inte alls.

Så det visar sig att patienten vänder sig till doktorn med en fullständig skada av organet, liksom utseendet av sekundära cancerläkemedel på angränsande organ.

På grund av det faktum att en cancer i bukspottskörteln beter sig aggressivt, kan inte varje patient förskrivas en operation. Om en inoperabel tumör hittades i patienten har patienten ca 7-8 månader kvar.

Patientens livstid kan förutsägas endast baserat på hans tillstånd och graden av utveckling av sjukdomen. En viktig roll kan spelas av patientens ålder, graden av spridning av metastaser, levnadsstandarden, det allmänna tillståndet, antalet sekundära cancerformer i angränsande organ.

Läkare har en låg femårsöverlevnad för bukspottkörtelcancer. Under de senaste åren har överlevnaden ökat.

Vid slutet av 90-talet svängde siffran omkring 2-3%. Bukspottkörtelcancer påverkar äldre. Med början av åldern blir immuniteten svag, kan inte längre motstå.

Vad är överlevnadsfrekvensen vid olika stadier av bukspottskörtelcancer?

I steg. Vid detta utvecklingsstadium är den liten i storlek och ligger i de övre lagren i bukspottskörtelvävnaden.

Patienten ordineras kirurgi för att avlägsna tumören, långtidsbehandling och pågående förebyggande.

Problemet är att i den första etappen är bukspottkörtelcancer relativt asymptomatisk, vilket gör det mycket svårt att diagnostisera. I det första skedet garanterar kirurgi inte 100% botemedel.

Efter operationen kan endast hälften av patienterna visa ett positivt resultat. Vid användning av behandlingsmetoderna kan patienterna inte leva ett år.

Steg II Vid detta stadium är tumören inte stor, men har redan tid att infektera lymfsystemet.

Läkare dela villkoret andra steg i bukspottkörtelcancer i 2 grader: 2A och 2B. Vid tiden för 2A ses svåra lesioner av cellulosa, duodenum och kärl i människokroppen.

Metastaser produceras inte. Med en grad på 2B kan primär malignitet öka, ligger utanför kroppen. Det börjar växa in i käftens vävnad och närmaste lymfkörtlar.

De första metastaser börjar bildas. Chansen att överleva minskar kraftigt av 2 cancerfaser. Bland läkare menas att bildandet av en tumör på huvudet är ett svårt fall för cancer i bukspottskörteln.

Under operationen tar kirurgen helt bort huvudet, gallblåsan, lymfkörtlarna, gallgången, duodenum. Efter att alla nödvändiga delar har tagits bort från kroppen återställer kirurgen fullständigt gastrointestinala trakets integritet (mag-tarmkanalen).

Dödlighet efter operation för att avlägsna en malign tumör är cirka 9-13%. Även med ett sådant positivt scenario överlever endast cirka 7% av alla patienter fem år efter operationen och slutförandet av behandlingen.

Vi kan tala om en positiv prognos om vi inte uppstår cancerceller efter att ha genomfört alla nödvändiga procedurer.

Om läkare avslöja diffus cancer i etapp 2, så är organ fullständigt borttagen under operationen. Dessutom kan kirurgen ta bort övre delen av magen, mjälten, en del av lymfkörtlarna, duodenum.

Med en sådan massiv borttagning sätter läkaren gallret i tunntarmen. Problemet är att på grund av att ett stort antal viktiga organ tas bort kan en ganska allvarlig form av diabetes utvecklas.

Efter operationen överlever endast 45% av patienterna i ett år.

Steg III. Livslängden i bukspottskörtelcancerstadiet 3 beror endast på hur snabbt tumören utvecklas. På detta stadium invaderar den maligna tillväxten närmaste organ och kärl (mag, tarmar, nervanslutningar, mjälte, etc.).

På grund av att tumören började växa till organ, kan tumören inte drivas på. Läkare kan ordinera operationer som inte helt tar bort tumören, men väsentligt komplicerar utvecklingen.

Som vi sa är fullständigt avlägsnande inte möjligt. När man kombinerar olika behandlingsmetoder kan patientens välbefinnande lindras. Kirurgi för att ta bort en del av en tumör kan förlänga patientens liv med i genomsnitt 9 månader.

Steg IV. På grund av det faktum att bukspottkörtelcancer väldigt svagt uppenbarar sina symptom är det i detta skede att hälften av de kända fallen kan registrera sjukdomen.

Detta stadium är allvarligt, eftersom de sekundära tumörformationerna hade tid att bilda i närliggande organ (njurar, lungor, mage). Möjlig förgiftning eller stora ansamlingar av vätska i bukhålan, vilket avsevärt försämrar patientens tillstånd.

I själva verket är prognosen för återhämtning inte alls gynnsam. Längden av patientens liv i detta skede beror endast på det totala antalet metastaser, liksom nivån av berusning och smärta hos personen.

Kemoterapi kan ges för att lindra tillståndet. Om behandlingen är av tillräcklig kvalitet, kommer personen att kunna leva i ungefär ett år. Det finns väldigt få sådana fall (ca 5%). I andra fall kan patientens liv vara från 2 veckor till 1-2 månader.

På detta stadium gör läkare allt som är möjligt för att upprätthålla patientens liv. Patienten måste inse det faktum att långvarig terapi inte botar bukspottkörtelcancer, men kommer att hjälpa honom att leva en tid.

Typ av cancer kan också spela en viktig roll under patientens livstid. Så med en typ av malign tumör kan utvecklas under en lång tid, och i ett annat fall väldigt snabbt.

Under många års forskning har läkare delat bukspottkörtelcancer enligt den histologiska strukturen i följande typer:

 • Glandular squamous cancer. Det är en mycket allvarlig form, eftersom patienten efter att ha ställt diagnosen kanske inte bor i ett år.
 • Duktalt adenokarcinom. Framkallad i kroppens huvud. Tumören kan växa till 5 centimeter Under året överlever endast 15% och femårsöverlevnaden är 1%.
 • Pankreatoblastomy. Denna typ av tumör diagnostiseras huvudsakligen hos barn.
 • Giantcell adenokarcinom. En egenskap av denna typ är mycket stora tumörer.

Så snart du märker de minsta odditeterna i magtarmkanalen, bör du omedelbart kontakta en läkare. Detta kommer att bidra till att diagnostisera sjukdomen i ett tidigt skede, vilket ökar dina chanser att få en fullständig botemedel.

Steg av cancer i bukspottskörteln

En av de mest farliga och svåra att bota sjukdomar idag är onkologi. Tyvärr kan alla möta en sådan sjukdom, oavsett ålder, kön eller ras. De exakta orsakerna till utvecklingen av onormala celler i människokroppen identifieras fortfarande inte.

Enligt statistiken i 3-5% av alla fall av cancerupptäckt är tumören lokaliserad i bukspottkörteln. Med lokaliseringen av tumörer i detta organ är prognosen vanligtvis en besvikelse, orsaken till detta är sen upptäckt av cancer. Av denna anledning är det mycket viktigt att upptäcka bukspottkörtelcancer i ett tidigt skede. Endast i det här fallet finns en chans till full återhämtning.

Stage av tumörutveckling

TNM-klassificering av stadier av malign tumörer i bukspottskörteln

Klassificeringen av onkologiska tumörer enligt TNM-systemet sammanfattar neoplasmens storlek och närvaron av nära / avlägsna metastaser.

 • T (tumör) prevalensen av den primära tumören;
 • N (nodus - nod) betyder närvaron och frånvaron av metastaser i regionala lymfkörtlar;
 • M (metastasering) indikerar närvaron eller frånvaron av avlägsna metastaser.

Alfabetiska och numeriska indikatorer som placeras efter T, N och M ger omfattande information om bukspottskörtelcancer.

T-primärtumör:

 • TX - grundskoleutbildning kan inte bedömas.
 • T0 - ingen grundutbildning upptäckt
 • Tis - in situ karcinom (bukspottskörtelcancer in situ) - bildningen är lokaliserad i de övre skikten av körtelcellerna;
 • T1 - utbildning i upp till 2 cm och ligger i bukspottkörteln;
 • T2-utbildning är lokaliserad endast i bukspottkörteln, men i en storlek större än 2 cm;
 • T3 - utbildning gick utöver bukspottkörteln, men slog inte på de stora blodkärlen och / eller nerverna;
 • T4 - bildandet av grodd i stora kärl och / eller nerver.

N - regionala lymfkörtlar:

 • NX - det är omöjligt att bedöma skadan av de närliggande lymfkörtlarna;
 • N0 - tumören spred sig inte till de proximala lymfkörtlarna;
 • N1 - utbildning har spridit sig till de proximala lymfkörtlarna.

M - avlägsna metastaser:

 • M0 - bildningen har inte spridit sig till avlägsna lymfkörtlar och organ (hjärna, lungor, lever);
 • M1 - tumören har metastasiserats till avlägsna lymfkörtlar och / eller organ.

AJCC-stadium av bukspottskörtelcancer (O, I, II, III, IV)

Det finns fyra stadier av bukspottskörtelcancer. Var och en av dem kännetecknas av förekomsten av cancer, formationsstorleken och närvaron eller frånvaron av metastaser (avlägsna cancerceller). Staging är extremt viktigt för att bestämma behandlingsalternativ. Beroende på scenen i bukspottkörtelcancer bestäms en ytterligare prognos för patienten avseende hans återhämtning.

Värt att notera! Ju tidigare diagnosen utförs och behandlingen börjar, desto högre är sannolikheten för ett positivt resultat av sjukdomen.

0-stadium pankreascancer

Noll (0) stadium (Tis, N0, M0) - i denna period ligger tumören bara inom vävnaderna hos organet från cellerna som den härstammar från. Följaktligen tränger atypiska celler inte in i de följande skikten av organet och är endast baserade i en av dem. En sådan tumör avlägsnas utan några problem genom kirurgisk behandling, men tyvärr kvarstår det huvudsakliga problemet att identifiera det i detta skede, eftersom symtomen är frånvarande eller dåligt uttryckta.

Att diagnostisera bukspottkörtelcancer i detta skede är endast möjligt med hjälp av ultraljud eller datortomografi.

Vid kirurgisk behandling är chanserna för fullständig återhämtning 99%.

Den första etappen av bukspottskörtelcancer

Det är mer korrekt att dela upp det i 2 substanser:

 1. Steg 1A (T1 N0 M0) kännetecknas av spiring av cancerceller genom flera lager av vävnader i ett organ, men det går inte utöver sina gränser. Tumörens storlek är upp till 2 cm i diameter. Vid detta tillfälle är det möjligt att genomföra en kirurgisk behandling för att avlägsna tumören. Med ett korrekt utfört kirurgiskt ingripande är prognosen mycket fördelaktig;
 2. 1B-steget (T2N0 M0). Neoplasmen ökar i storlek, men sträcker sig inte längre än organets gränser. Symptomen på bukspottskörtelcancer i detta skede är frånvarande eller så suddig att personen inte lägger vikt på dem.

Symtom inkluderar:

 • ostört ömhet och obehag i bukhålan;
 • en liten ökning av kroppstemperaturen.

I vissa fall är det första och enda symptomet på den första etappen av cancer utseendet på en gulaktig tänder på huden.

Andra etappen av bukspottskörtelcancer

Huvudskillnaden i det andra steget från den första är framväxten av en neoplasma utanför orgeln.

Liksom den första, är fas 2 cancer i bukspottskörtel uppdelad i flera undersektioner och har sina egna egenskaper:

 1. 2A-steget (T3N0 M0). I denna utsträckning växer tumören genom alla vävnader i organet och sträcker sig bortom körteln. Således kan en neoplasma påverka olika viktiga anatomiska strukturer, såsom blodkärl och artärer, duodenum, gallkanaler, ligament etc. Men samtidigt upptäcks inte metastaser. Om kanaler eller gallblåsor påverkas blir obstruktiv gulsot huvudsymptomet. Vid denna tidpunkt beaktas också en variant av radikal kirurgi, allt beror på vilka strukturer som förutom bukspottkörteln påverkades;
 2. 2B-steget (T1-T3N1M0). Det kännetecknas av närvaron av metastas i lymfkörtlarna i den första ordningen. Metastaser kan bildas på tre sätt, separeras genom blodflöde genom andra organ, genom lymfsystemet eller spridas i närliggande vävnader. De första metastaser bildas i de regionala lymfkörtlarna, liksom i lever, lungor, njurar. Huvudtumören vid detta stadium kan förbli inom bukspottkörteln eller växa bortom sina gränser.

Symptom på sjukdomen:

 • ökning i storlek och uppblåsthet;
 • generell sjukdom
 • smärta sensioner;
 • aptitlöshet;
 • generell svaghet.

Den tredje etappen av bukspottskörtelcancer

Steg 3 bukspottskörtelcancer (T4N0-N1 M0). I steg 3 är terapi uteslutande palliativ av natur, som syftar till att förlänga patientens livslängd och generell lindring av hans tillstånd. Vid detta tillfälle sträcker sig bildningen bortom organets gränser och växer in i väggarna i magen, tolvfingertarmen och i olika aorta och blodkärl. Metastaser sprids utöver de regionala lymfkörtlarna och kan diagnostiseras längs de överlägsna mesenteriska, portala, vanliga leverarterierna och venerna.

Symtom är redan tydligt manifesterad, de inkluderar:

 • svår smärta i hypokondrium och nedre delen av ryggen
 • yellowness av huden och slemhinnorna;
 • en ökning av bukmängden vid karcinomatos (närvaron av metastas i buken i bukhinnan);
 • dramatisk viktminskning
 • handikapp;
 • brist på aptit och äterprocessen åtföljs av illamående, kräkningar och ibland obstruktion av mat.

Om tumören är lokaliserad på svansen eller kroppen, liknar de första symptomen på cancerprocessen diabetes.

Dessa tecken är:

 • diarré;
 • törst och torrhet i munnen;
 • minska eller slutföra brist på aptit
 • Utseendet på utslag på extremiteternas hud.
 • hudens hud
 • byter färg på tungan, det förvärvar en ljus röd nyans.

Tyvärr förblir dödsfallet oundvikligt i detta skede. Med olika terapeutiska åtgärder är det maximala resultatet förlängningen av livet med 12-18 månader.

Fjärde etappen av bukspottskörtelcancer

Bukspottkörtelcancer i stadium 4 (T0-T4, N0-N1, M1) är det mest hopplösa scenen, en särskiljande egenskap är metastaseringsprocessen till avlägsna organ. Sekundära tumörer kan diagnostiseras i lever, lungor, njurar och andra organ. Neoplasmen kan nå gigantiska storlekar och växa till alla angränsande anatomiska strukturer.

Med nederlag av levermetastaser kompletteras symtomen:

 • Utseendet av en gul nyans inte bara på huden utan också på slemhinnorna och munnen.
 • klåda i huden
 • en förändring i urinfärg (det blir mörkare) och avföring (de blir ljusare);
 • plötslig blödning av tandköttet;
 • obehaglig lukt från munnen;
 • en ökning i bukvolymen på grund av ackumulering av en stor mängd fluid i den.

Om stadium 4 bukspottskörtelcancer har spridit sig till lungorna kompletteras symtomen med:

 • andfåddhet;
 • torr hosta;
 • blod i sputumet.

När metastasin sprider sig till benet uttrycks lokal smärta, vilket ökar med palpation av det drabbade området.

Med njurskada uppstår förändringar i urinen (det finns orenheter i blod och protein).

Om bukspottkörtelcancerstadiet 4 metastasiseras i hjärnan kompletteras symtomen med:

 • olämpligt beteende
 • smakstörning
 • minskad hörsel eller syn;
 • tremor;
 • skakig gång
 • brott mot processen att svälja;
 • brist på förståelse för tal
 • talförlust.

Bukspottkörtelcancer i steg 4 är obotlig, så kirurgi kan utföras endast vid kompression av vitala organ genom tumören, vilket resulterar i plötslig död. Operationen syftar till delvis avlägsnande av bildningen, minskning av förgiftning i kroppen och lindring av patientens tillstånd.

Hur många patienter lever i etapperna 0, 1, 2, 3, 4 i bukspottskörtelcancer?

Det är omöjligt att ge en exakt siffra, eftersom allt beror på patientens individuella uthållighet. Den genomsnittliga livslängden för stadium 4 är som regel 6 månader. I vissa fall, med kontinuerlig underhållsterapi, kan livet förlängas till ett år, men inte mer.

I 90% av fallen detekteras en neoplasma i bukspottkörteln i tredje eller fjärde etappen, därmed den höga dödligheten.

Enligt statistiken upplever endast 8% av patienterna en femårig milstolpe - det är patienter med tidig (steg 1,2) cancerdetektering och framgångsrikt kirurgiskt ingrepp. Förutom komplexiteten i behandlingen på grund av sen diagnos, presenterar operationen själv en hög risk och frekventa komplikationer efter det. Anledningen till detta är den höga nivån av skador vid kirurgisk ingrepp på bukspottkörteln.

Enligt statistiken kan vi dra följande slutsatser:

 • Om cancer har gått bortom bukspottkörteln, men adekvat terapi utförs, lever cirka 20% av patienterna 5 år eller mer.
 • Om kirurgisk behandling inte utfördes, lever sådana patienter inte mer än ett halvt år.
 • Under kemoterapi kurser lever patienterna från 6 till 9 månader;
 • strålbehandling utan kirurgi förlänger livet i 1 år
 • Under en radikal operation lever patienterna upp till 2 år och fem års överlevnad är 8% av patienterna.
 • med palliativ vård bor patienterna inte mer än ett år.

Värt att komma ihåg! Den viktigaste uppgiften för varje person är en ansvarsfull inställning till sin kropp. Hälsa är den dyraste gåvan som ges över och för att skydda den obligatoriska uppgiften för varje person.

Hur användbart var artikeln för dig?

Om du hittar ett misstag markerar du bara det och trycker på Skift + Enter eller klickar här. Tack så mycket!

Tack för ditt meddelande. Vi kommer att åtgärda felet snart

Bukspottskörtelcancer: Symptom, behandling, steg och prognos

Bukspottkörtelcancer kallas den "tysta mördaren" eftersom den har varit asymptomatisk för länge, men även i den aktiva fasen av progressionen kommer den kliniska bilden att bli suddig, patienten korrelerar inte med försämringen av välbefinnandet med denna cancer. Diagnos av bukspottkörtelcancer är alltid svår, men sjukdomen sprider sig snabbt och metastaserar till levern, benen, lymfkörtlarna och andra organ och system. En mycket ofta ansedd cancer sjukdom utvecklas på bakgrund av nedsatt immunitet, kroniska inflammatoriska sjukdomar i bukspottkörteln, diabetes mellitus.

Onkologer rekommenderar starkt att varje person, även i avsaknad av försämrad hälsa, genomgår en ultraljudsundersökning av bukhålan och retroperitonealutrymmet en gång per år. Ett sådant tillvägagångssätt för hälsokontroll gör det möjligt att upptäcka funktionella störningar i bukspottkörteln i tid.

Vad är bukspottkörteln

Bukspottkörteln är ett organ som har en längd av 16-22 cm och kännetecknas av formen av en päron som ligger på sin sida. Inuti den aktuella kroppen består det av lobuler - deras celler producerar alla livsmedelsenzymer. Inne i lobulerna finns Langerhansöar - deras celler frisätter hormonerna insulin, glukagon och somatostatin direkt i blodet.

Bukspottkörteln ligger på nivån av den första ryggraden, men är inte i bukhålan, men i retroperitonealutrymmet intill njurarna och binjurarna. Orgeln på framsidan är stängd av bukhinnan, delvis "dold" bakom magen och med svansstöd mot mjälten - en sådan "konspiration" gör bukspottkörteln ganska svår för ultraljudet. Men ändå kommer en erfaren uzistläkare omedelbart att se de patologiska förändringarna av det aktuella ordet, bestämma nedsatt funktion av bukspottkörteln själv.

Observera: hela bukspottkörteln är täckt med en kapsel av bindväv - det utförs en skyddsfunktion. Skada på denna kapsel är fylld av farliga komplikationer - enzymer som produceras av bukspottkörteln kommer inte in i kanalen utan in i ett oskyddat ställe och börjar absorbera cellerna i samma organ.

Bukspottkörteln är uppdelad i tre sektioner - kroppen, svansen och huvudet.

Bukspottkörtelcancer: Statistik

Enligt medicinsk statistik är bukspottkörtelcancer på 4: e plats bland alla dödsfall från cancer, och det är trots det faktum att patologen som behandlas är ett ganska sällsynt fenomen! En sådan hög mortalitet från bukspottkörtelcancer är förknippad med att patologin i allmänhet är asymptomatisk under lång tid, och då försvårar patientens tillstånd, men den kliniska bilden förblir oklart, behandlingen av vissa andra sjukdomar börjar - dyrbar tid saknas helt enkelt.

Risken att utveckla cancer i bukspottskörteln ökar efter 30 år, ökar därefter efter 50 år, och toppen är vid 70 års ålder och äldre.

Bukspottkörtelcancer alltid metastaserar till levern, benvävnad, lungor. Växande, tumören påverkar väggarna i magen, tolvfingertarmen, tjocktarmen.

Orsaker till bukspottskörtelcancer

Celldelning sker i varje organ, och under denna process visas muterade celler oundvikligen, med fel DNA - immunsystemet känner igen dem och förstör dem som "inte infödda". Om processen med sådant erkännande och förstörelse störs, fungerar immunsystemet, då börjar de "fela" cellerna som uppträder också dela - cancer växer. Sedan följer allt samma mönster: växande cancerceller "aktivera" försvarsmekanismen och kroppens immunsystem kan helt enkelt inte känna igen dem, och när de är exakt bestämda kan kroppen inte längre hantera dem självständigt - de första symptomen på cancer uppträder.

Forskare isolerar inte någon exakt orsak till utvecklingen av bukspottkörtelcancer, men det finns ett antal riskfaktorer som kan bli en "push" för utseendet på en cancerous tumör. Dessa inkluderar:

 1. Kronisk pankreatit. Bukspottkörtelceller, som befinner sig i en konstant inflammatorisk process, är det optimala mediet för utseende och delning av muterande celler. Risken att utveckla sjukdomen vid kronisk pankreatit reduceras endast om patologin introduceras i ett långt remissionsstadium, och detta är möjligt om patienten är på en diet och ordinerad av en läkare.
 2. Pankreatit av ärftlig etiologi. En cancer tumör utvecklas enligt det klassiska "scenariot", men orsaken till pankreatit är enbart arv.
 3. diabetes mellitus. Även en liten insulinbrist leder till en ökning av blodsockernivån - det här är risken för att utveckla bukspottskörtelcancer.
 4. Tobaksrökning. Detta är kanske den enda riskfaktorn som kan betecknas som reversibel. Om en person avslutar en dålig vana, blir hans bukspottkörteln av med ischemi - risken för att utveckla cancer omedelbart minskar.
 5. Övervikt, fetma. I detta tillstånd ackumulerar en fettvävnad, vilket leder till en obalans mellan könshormoner. Tillsammans kan allt och kan leda till utseende av muterade celler i bukspottkörteln.
 6. Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Om dessa sjukdomar uppträder i kronisk form och stör en person under lång tid, kommer bukspottkörteln att förgiftas regelbundet av giftiga ämnen - de bildas säkert under inflammatorisk process.
 7. Peptisk sår. Med denna patologi förändras mikrofloran i magen, resultatet är ackumuleringen av giftiga föreningar i mag-tarmkanalens organ. Även om en person drivs på för magsår, är risken att utveckla den aktuella sjukdomen fortfarande mycket hög.

Förutom dessa faktorer är det värt att framhäva fel diet - det finns några studier som föreslår en ökning av risken för cancer i bukspottskörteln när vissa livsmedel används i stora mängder. Sådana farliga produkter innefattar särskilt

 • bearbetat kött - korv, korv, skinka, balyk, bacon och mer;
 • grillat rött kött
 • fet mat.

Vissa läkare och forskare hävdar att flera fler positioner kan hänföras till riskfaktorer:

 • ålder av en person över 60 år
 • sjukdomar i munhålan - till exempel gingivit, karies, pulpit;
 • direkt kontakt med färgämnen och giftiga ämnen - speciellt ofta är denna faktor uppenbar för metallurgiarbetare;
 • kroniska allergiska sjukdomar - till exempel atopisk dermatit, eksem;
 • låg fysisk aktivitet hos personen
 • cancer hos andra organ som redan diagnostiserats - svamp, bröstkörtlar, tarmar, lungor, äggstockar, blåsor, njurar;
 • förekomsten av onkologisk naturpatologi i nära släktingar.

Läkare anser att precancerösa tillstånd är kronisk pankreatit, pankreatisk adenom, organsyst.

Cancer i bukspottkörtelcancer

Det är mycket viktigt för läkaren att förstå från vilka celler bukspottskörteln har utvecklats - den kliniska bilden av sjukdomen och tumörens egenskaper kommer att bero på den. Följande klassificering är tillgänglig:

 • akinarcancer - cancerceller har utseende på ett gäng druvor;
 • slemhinnan cystadenokarcinom - uppträder när bukspottskörteln är född, det diagnostiseras oftare hos kvinnor;
 • Duktalt adenokarcinom - Den vanligaste typen av tumör utvecklas i cellerna som leder i bukspottkörtelkanalerna.
 • squamouscellkarcinom - en typ av sjukdom är extremt sällsynt, tumören tar sin utveckling direkt i kanalerna i kanalen;
 • glandular squamous cancer - uppkommer omedelbart från två typer av celler: producerande enzymer och bildande utsöndringskanaler;
 • gigantisk adenokarcinom - är en samling cystehålor som är fyllda med blod.

Observera: Det finns också odifferentierad cancer i bukspottskörteln - den farligaste typen av sjukdomen som behandlas, som snabbt och alltid slutar i ett dödligt utfall.

Vid cancer i endokrina bukspottkörteln kommer klassificeringen att vara enligt följande:

 • insulinom - en överdriven mängd insulin produceras, vilket minskar nivån av glukos i blodet;
 • Glukagonoma - hormonet glukagon produceras i stora mängder, vilket ökar glukosnivån i blodet.
 • Gastrinom - hormonproducerat gastrin, som är utformat för att stimulera aktivitet i magen.

Oftast är bukspottkörtelcancer lokaliserad i orgelns huvud. Men i allmänhet finns en klassificering av den aktuella sjukdomen på platsen för lokaliseringen:

 • bukspottskörtelcancer
 • bukspottskörtelcancer
 • karcinom av organet som behandlas.

Symptom på cancer i bukspottskörteln

Den kliniska bilden är alltid variabel och kan variera för patienter beroende på den specifika avdelningen i bukspottkörteln utvecklar en malign tumör.

Bukspottskörtelcancer

I början av utvecklingen har denna typ av tumör inga symptom. Men de första manifestationerna av denna farliga sjukdom är:

 1. Buksmärtor Det kan vara "under skedet" och samtidigt i hypokondriumet finns en bestrålning av smärta i ryggen. Intensiteten av smärtan ökar på natten, det blir lättare för patienten om kroppen lutas framåt eller en benägen position tas med benen böjda vid knäna.
 2. Periodiskt finns det rodnad hos en viss ven i de nedre / övre extremiteterna. Blodproppar kan bildas i venerna, så en del av armen eller benet kan plötsligt bli blåaktig i färg.
 3. Utan att följa någon diet börjar patienten att gå ner i vikt kraftigt.
 4. Efter att ha ätit finns det en känsla av tyngd i magen.
 5. Patienten klagar över trötthet, dåsighet och generell svaghet.

När tumören växer framstår andra tecken på patologi:

 1. Gulsot börjar. Vidare kan patienten i början inte ens misstänka sin närvaro, ja, ibland märker det att det är gula ögonsklera - inte mer. Men när sjukdomen fortskrider blir patientens hud inte bara gul, men grönbrun.
 2. Huden på hela kroppen är ständigt kliande. Sådan intensiv klåda är förknippad med trängsel i gallblåsan - gallan sätts helt enkelt i huden och orsakar en sådan organismreaktion.
 3. Urin blir mörkare och avföring blir nästan färglös.
 4. Patienten förlorar helt sin aptit, utvecklar fullständig intolerans mot kött och fett.
 5. Det finns matsmältningsbesvär - illamående, kräkningar, förändringar i avföring.
 6. Avföring blir fet (det glittrar), tunn och illaluktande.

Cancer i kroppen eller svansen i bukspottkörteln

Symtomen på avancerad cancer kommer att bli följande förändringar i tillståndet:

 1. En stor mängd utsöndrad urin, konstant törst, torr mun, nattlig frekvent urinering är tecken som är identiska med diabetes mellitus.
 2. Fettstolar, smärta i överkroppen, illamående, förlust eller fullständig aptitlöshet, viktminskning är tecken som är identiska med kronisk pankreatit.
 3. Utseende i munens hörn, viktminskning, slät yta och intensiv röd färg på tungan, hudens hud, utslag i övre och nedre extremiteter, utveckling av dermatit och eksem - dessa tecken är endast förekommande vid progression av glukagonomer.
 4. Smärtan efter att ha ätit "under skeden", känslan av att magen står "ständig", konstant diarré, avföring fett och dåligt tvättade av toaletten - tecken som uppträder med progressionen av gastrinom.

Dessutom behöver du markera några fler symtom på cancer i kroppen eller svansen i bukspottkörteln:

 • menstruationsstörningar hos kvinnor;
 • sår på hudytan läker extremt långsamt;
 • trofiska sår bildas på nedre extremiteterna;
 • libido reduceras abrupt eller helt frånvarande;
 • röda fläckar förekommer ibland i huden, vilket ofta är felaktigt för allergier;
 • uppkomsten av "tidvatten" värme i ansiktet och övre extremiteterna;
 • Kramper förekommer periodiskt i ansiktet och benen men utan förlust av medvetande.
 • i vänster hypokondrium kände tyst tyngd.

Man kan dra slutsatsen att smärta i övre delen av buken, feta avföring och viktminskning är huvuddragen på bukspottkörtelcancer, oavsett vilken del av kroppen tumören utvecklas.

Metastasering av bukspottskörtelcancer

Den aktuella sjukdomen sprider mycket aktivt sina cancerceller genom människokroppen. Och det kan hända på tre sätt:

 1. Genom cirkulationssystemet. Således kommer cancerceller i lever, njurar, benvävnad, hjärna, lungor - i nästan alla interna organ.
 2. Genom lymfsystemet. Här förekommer tumörförskjutningsprocessen av dess maligna celler i flera steg:
 • först attackerad av cancerceller lymfkörtlar, som ligger direkt runt bukspottkörteln;
 • då är tumören dispergerad i lymfkörtlarna, som ligger bakom bukspottkörteln - oftast vid övergången i magen i duodenum;
 • ytterligare börja påverka lymfkörtlarna, vilka ligger i mesenterin (övre delen);
 • Det sista skeden av spridning bidrar till penetration av cancerceller i lymfkörtlarna som finns i retroperitonealutrymmet.
 1. peritoneal. Cancerceller kommer in i tarmväggen, bukhinnan och bäckenorganen.

Det finns en sådan sak som tumör penetration av bukspottkörteln - cancer växer in i organ som ligger i närheten av en redan påverkad körtel. Till exempel, om cancer utvecklas i käftens svans, kan cellerna växa in i mjälten, och om cancer finns lokaliserad i orgelens huvud, kommer tumören att spridas till mage och gallkanaler.

Hur bukspottskörtel utvecklas

Det finns 4 stadier av sjukdomen som behandlas - för var och en av dem finns det funktioner i kursen.

0-stadium pankreascancer

Detta stadium är helt asymptomatiskt, muterade celler har just börjat sin existens och kan växa in i kroppen. Om en person genomgår en operativ behandling i detta skede är chansen att fullständigt bli av med cancer 99%.

Att diagnostisera bukspottkörtelcancer i detta skede är endast möjligt med hjälp av ultraljud eller datortomografi.

Steg 1 bukspottskörtelcancer

IA - Cancer är lokaliserad uteslutande i bukspottkörteln och har en storlek mindre än 2 cm. Normalt märker patienten inga symptom, det enda undantaget är lokalisering av en malign sjukdom i duodenala området. Med en sådan händelseutveckling kommer patienten att indikera illamående och ibland diarré med ett brott mot kosten.

IB - tumören ligger också i bukspottkörteln, dess storlek blir mer än 2 cm. Om cancer är lokaliserad i organs huvud kommer patienten att uppleva gulsot, diarré och illamående, icke-intensiv smärta i vänster hypokondrium. Om en malign tumör utvecklas i kroppen eller svansen på ett organ kommer symtom som är förknippade med glukagonom, insulin eller gastrinom att uppträda.

Steg 2 bukspottskörtelcancer

IIA - Cancer har gått bortom bukspottkörteln och har vuxit in i duodenum och gallkanalerna.

IIB - En tumör kan ha absolut vilken storlek (även liten), men cellerna har redan spritt sig i närliggande lymfkörtlar. Detta faktum ger inga ytterligare symptom, patienten klagar över viktminskning, smärta i överkroppen, diarré och kräkningar.

Steg 3 bukspottskörtelcancer

En cancer tumör är redan utbredd. På detta stadium finns maligna celler i magen, stora blodkärl, mjälte, tjocktarm. I vissa fall finns cancerceller också närvarande i de regionala lymfkörtlarna.

Steg 4 bukspottkörtelcancer

Det mest allvarliga skedet i den aktuella sjukdomen är när metastaser av en cancer tumör finns i mycket avlägsna organ - lungorna, hjärnan, äggstockarna och andra.

Steg 4 bukspottskörtelcancer har flera karakteristiska symptom:

 • smärtan på överkroppen uttalas, det är bältros;
 • patienten är utmattad på grund av fullständig vägran av mat;
 • levern förstoras och detta framkallar smärta och tyngd i området med dess anatomiska läge;
 • vätska ackumuleras i magen;
 • huden blir samtidigt blek och gul;
 • förstorad mjälte, vilket framkallar akut smärta i rätt hypokondrium;
 • mjuka noduler dyker upp under huden.

Om vid stadium 4 det finns metastaser av cancer i levern, så kommer följande tecken att finnas:

 • ögonhuden och huden får en stadig gul färg;
 • tandkött och slemhinnor börjar blöda;
 • avföring blir färglös, urin blir intensivt mörk färg;
 • vätska ackumuleras i magen - ascites utvecklas;
 • patientens mun har en obehaglig lukt.

Observera: vid levermetastaser på stadium 4 i bukspottkörtelcancer, även med ultraljud och beräknad tomografi, är det extremt svårt att bestämma vilken cancer som är primär. Detta kan endast göras genom förfarandet för histologisk undersökning av vävnadsfragment av de drabbade organen.

Skador på hjärnmetastaser vid stadium 4 av den aktuella sjukdomen kännetecknas av följande förändringar:

 • beteendet blir otillräckligt, personligheten förändras nästan helt,
 • muskeltonen i benen ändras och som regel sker detta bara på ena sidan;
 • lukt, syn och smak försvagas
 • patienten kan inte utföra några enkla handlingar;
 • Förlorade färdigheter som förvärvats i anställningsprocessen.
 • patientens röst blir nasal;
 • ansiktet blir asymmetriskt;
 • tal är oförståeligt för andra.

Vid penetration av cancerceller i lungorna kommer andfåddhet att förekomma även i absolut vila, torr paroxysmal hosta, hemoptys (vid brott i blodkärl).

Metastaser i benvävnaden manifesteras av svår smärta i benen - det är särskilt ljust när det är enkelt, lätt tappat på huden på platsen för det drabbade benet.

Diagnostiska åtgärder

För att diagnostisera bukspottkörtelcancer, kommer läkaren att genomföra en fullständig undersökning av patienten. Följande typer av tester kommer att hjälpa till vid diagnosen:

 • definition av tumörmarkör i blodet;
 • bukspottkörtelastas i avföring
 • blod alkaliskt fosfatas;
 • insulinnivå;
 • pankreatisk amylas i urinen och blodet;
 • blodglukagon och gastrinnivåer.

Dessa tester hjälper läkaren att bara misstänka en progressiv cancer i bukspottkörteln. Genomförda allmänna blod- och urintester, en koagulogram- och leverfunktionstest hjälper dig att veta hur mycket homeostas har förändrats.

Exakt samma diagnos görs på grundval av resultaten av följande undersökningar:

 1. Ultraljudsundersökning av bukhålan - gör det möjligt att bestämma endast lokaliseringen av den cancer som behöver studeras.
 2. Beräknad tomografi - låter dig undersöka bukspottkörteln i detalj, förfarandet är mycket effektivt.
 3. Magnetic resonance imaging är en mer informativ studie jämfört med beräknad tomografi. Ger dig möjlighet att studera tillståndet i njurarna, levern, gallblåsan och andra organ i bukhålan i nivå med bukspottkörteln.
 4. Endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi. Det utförs med hjälp av ett endoskop och injicerar ett kontrastmedel i bukspottkörtelkanalerna.
 5. Positron-utsläppstomografi. Modern forskningsmetod som ger exakta resultat. Ett kontrastmedel (sockerisotoper) injiceras i patientens venå och redan för ackumulering i organen och studien utförs direkt.
 6. Endoskopisk retrograd kolangiografi. Under kontrollen av ultraljudsmaskinen gör doktorn en punktering i levern och injicerar ett kontrastmedel i den. Därefter kan du gå vidare till undersökningen.
 7. Laparoskopi. Det utförs också med hjälp av en punktering, i vilken en sond sätts in, vilket gör det möjligt att undersöka tillståndet i bukspottkörteln, om så är nödvändigt kommer doktorn att utföra ett biopsiförfarande - samla en bit vävnad från ett organ för histologisk undersökning.

Observera: tills resultaten från biopsin erhålls, har ingen läkare rätt att diagnostisera bukspottkörtelcancer. Därför måste en specialist nödvändigtvis ta ett organvävnadsfragment vid histologisk undersökning när han utför forskning med hjälp av ett endoskop eller laparoskopi.

Behandlingar i bukspottkörtelcancer

Behandlingen av den aktuella sjukdomen väljs ut på en strikt individuell basis - det beror helt på vilken storlek tumören har, hur mycket den har blivit vuxen i organet och om det finns metastaser. Den ideala behandlingen skulle vara att ta bort cancer och bestråla sedan platsen med gammastrålar. Men detta alternativ är endast möjligt när man diagnostiserar bukspottskörtelcancer vid 0 eller 1 utvecklingsstadiet. I alla andra fall utför specialisterna en kombinerad behandling.

Kirurgisk behandling av bukspottkörtelcancer

Följande typer av operationer utförs:

 1. Whipple operation. Ett bukspottkörtelhuvud avlägsnas (tillsammans med en tumör), delar av duodenum, gallblåsa och mage. Ett sådant operativt ingrepp utförs endast i början av utvecklingen av sjukdomen i fråga, och patienten bör inte tänka för länge om att acceptera sådant arbete - tiden är för dyr.
 2. Fullständigt avlägsnande av bukspottkörteln. Det är lämpligt att utföra en sådan operation i händelse av tillväxt av en cancer inom orgeln, när den ännu inte har gått bortom.
 3. Segmentresektion. Endast den centrala delen av bukspottkörteln tas bort tillsammans med tumören. De återstående två delarna syr, med hjälp av tarmslingan.
 4. Distal resektion. Om cancer är lokaliserad i svans och kropp i bukspottkörteln, så tas de bort och huvudet är kvar.
 5. Endoskopisk stent. Om tumören är oanvändbar och blockerar gallgången sätts ett rör in i det, genom vilket gallan kommer att flöda antingen i tunntarmen eller till en speciell plastbehållare som är fixerad utanför kroppen.
 6. Gastric bypass. Det är lämpligt att utföra en sådan operation endast vid tumörens tillväxt och tryck i magen när mat inte går in i tarmarna. Läkare drabbar bara mag och tarmar, kringgå den maligna tumören.

Om tumör i bukspottkörteln inte längre är mottaglig för någon behandling, kan läkare utföra palliativa operationer, vilket skulle göra livet enklare för patienten. Dessa inkluderar:

 • avlägsnande av del av en malign tumör - lindrar trycket på närliggande organ och nervändar;
 • avlägsnande av metastas
 • eliminering av obstruktion av gallkanaler och / eller tarmar
 • eliminering av perforering av magen, tarmarna eller själva organet.

Verksamheten utförs antingen genom den klassiska metoden med hjälp av en skalpell eller med en gammakniv - det här gör det inte bara möjligt att ta bort tumören utan också att bestråla de närliggande vävnaderna. I det här fallet, om det finns några cancerceller, förstörs de.

Efter operationen krävs strålning eller kemoterapi.

Kemoterapi för cancer i bukspottskörteln

Genomförde specifika läkemedel som hämmar tillväxten och uppdelningen av cancerceller. Tyvärr har dessa läkemedel effekt på friska celler, vilket leder till allvarliga biverkningar - håravfall, konstant illamående, neuros, frekventa sjukdomar i infektiösa patologier.

Kemoterapi är av två typer:

 • monoterapi - patienten är ordinerad endast ett läkemedel, effektiviteten av sådan behandling är 15-30%;
 • kemoterapi - Läkare kombinerar olika medel, effektiviteten är 40%.

För att patienten ska kunna uthärda denna typ av behandling mer eller mindre utan konsekvenser, väljs en särskild diet för honom med införande av jästa mjölkprodukter och avslag från alkoholhaltiga drycker och tung mat. Det rekommenderas att besöka en psykolog, antiemetika är förskrivna.

Målad terapi

En modern form av behandling för cancer i bukspottskörteln, vilket innebär att man tar droger som endast har en effekt på cancerceller utan att påverka den friska vävnaden. Naturligtvis är denna behandlingsmetod mycket effektiv och tolereras väl av patienter, men kostnaden är för hög.

Radioterapi för cancer i bukspottskörteln

Tumören bestrålas

 • före operationen - det finns en minskning av cancers storlek
 • under operation och efter det - detta kommer att vara ett förebyggande av återkommande
 • med en inoperabel tumör - patientens tillstånd är lättad, stannar tillväxten av cancerceller.

Ständigt utvecklar nya droger som hjälper mänskligheten att hantera cancer - till exempel har forskare från USA redan utvecklat ett vaccin som endast smittar cancerceller. I ett sådant vaccin finns det radioaktiva partiklar, som är utformade för att förstöra de maligna cellerna.

Förutsägelser för bukspottkörtelcancer

Generellt är prognosen för bukspottkörtelcancer extremt ogynnsam. Och detta beror på det faktum att sjukdomen i fråga snabbt växer, samtidigt som inga symtom uppvisas.

Enligt statistiken kan vi dra följande slutsatser:

 1. Om en cancer redan har gått bortom bukspottkörteln lever bara 5% av patienterna i mer än 5 år. En sådan prognos är endast giltig om patienten utför aktiv behandling.
 2. Om kirurgi för den aktuella sjukdomen inte genomförts, lever patienterna inte längre än 6 månader.
 3. Under kemoterapi lever patienter med bukspottkörtelcancer i cirka 6-9 månader.
 4. Strålbehandling utan kirurgi förlänger patientens liv bara 12-13 månader.
 5. Om en radikal operation utfördes, lever patienterna i ytterligare 2 år, medan den femåriga överlevnadshastigheten är endast 8%.
 6. Om läkare redan har utfört palliativa operationer, kommer patienterna att leva i högst ett år.

Observera: Om cancer i bukspottskörteln diagnostiserades vid 4 utvecklingsstadier, så ger läkare en prognos på bara ett år och högst 5% av alla patienter lever i denna period. Ju starkare smärtan och förgiftningen av cancer, desto kortare är livet för en person!

Dödsorsaken vid bukspottkörtelcancer är lever-, njurs- eller hjärtsvikt.

Förebyggande åtgärder

Det här är en hemsk sjukdom, bukspottkörteln, det är möjligt att förhindra! Läkarna rekommenderar:

 1. Sluta röka. Alla förändringar i mänskliga organ som uppstår under rökning är reversibla.
 2. Avvisa mat med högt sockerinnehåll, ge företräde till icke-stärkelsefrukter och grönsaker.
 3. Missbruk inte produkter från proteinkoncernen, ordna regelbundet proteinfria fastningsdagar.
 4. I kosten bör vara närvarande kål - vit, Savoy, Bryssel.
 5. Konsumera regelbundet hallon, granatäpple, jordgubbar och jordgubbar.
 6. Behöver äta fisk och mjölk, mejeriprodukter.
 7. Rött kött, äggula och slaktbiprodukter är farliga för bukspottkörteln.
 8. Var noga med att övervaka intaget av vitaminer i kroppen och, vid behov, förbättra näring eller ta vitamin-mineralkomplex.

Bukspottkörtelcancer är en hemsk sjukdom som nästan omedelbart dödar människor. För att upptäcka närvaron av cancerceller i det här orgel i tid är det bara nödvändigt att genomgå regelbundna kontroller med läkare - detta kommer att möjliggöra behandling i början av patologins utveckling.

Yana Alexandrovna Tsygankova, medicinsk revisor, allmänläkare för högsta kvalifikationskategorin

11.150 totalt antal visningar, 4 visningar idag