logo

Adenokarcinom i magen eller glandulär cancer i magen

Under de senaste åren har kirtelcancer, som påverkar människans huvudmässiga organ, blivit ganska utbredd. I medicinsk terminologi kallas det adenokarcinom i magen och diagnostiseras mer och mer varje år. Enligt en opartisk bedömning av specialister är huvudfaktorn som framkallar uppkomsten av en mutation av denna typ på mobilnivån minskningen av produktkvaliteten och "fyllning" av deras karcinogener, nitrater och nitrit.

Adenokarcinom i magen: en egenskap hos onkotumörer

Diagnos och behandling av gastrisk adenokarcinom

Denna typ av patogenetisk tillstånd är också det andra namnet - glandulär cancer. Ingen avdelning i det centrala matsmältningsorganet är försäkrad mot förekomsten. Enligt klinisk praxis diagnostiseras symptomen på gastrisk adenokarcinom oftast hos personer som har gått över 55 års ålder.

Denna form av onkologi betraktas som mycket farlig, eftersom den har förmågan att mycket tidigt metastasera. Processen av "spirande" från den maligna maligna strukturen hos onormala celler kan börja i de mycket tidiga stadierna av sjukdomen.

Adenokarcinom är mycket vanligare än någon annan magkreft, och det finns en förklaring till detta, som kännetecknas av några nyanser av deras utveckling:

 • i epithelialkirtlervävnaderna som ligger i innerytan av det huvudsakliga matsmältningsorganet, finns det en ständig förnyelseprocess, direkt relaterad till celldelning;
 • Ju högre grad av fragmentering (reproduktion) av de cellulära strukturerna som bildar dem, desto större är risken för en karakteristisk patologisk störning att inträffa i vilket skede som helst som kan framkalla utseendet av en spontan genetisk mutation.
 • cellen som bildas som ett resultat av denna patogenetiska process blir föregångaren till en hel klon av nya onormala mikrostrukturer, vilket resulterar i en genetisk störning som är okarakteristisk för deras struktur eller egenskaper;
 • deras uttalade förmåga att aktivt reproducera leder till utvecklingen på kortast möjliga tid från en normal epitelvävnad av en patogenetisk bulkmoplasma, som har kardinalskillnader i utseende och morfologisk struktur.

I adenokarcinom finns det alltid en ökad malignitet, som kännetecknas av framväxten av förmågan att inte bara kraftigt föröka sig, utan också att växa in i omgivande vävnader, såväl som "spirande" dottercellerna. Genom blodet eller lymfflödet sprider de sig genom hela kroppen och infekterar avlägsna vitala organ, som bildar sekundära foci av cancer i dem.

Värt att notera! Adenokarcinom, som är en glandulär form av gastrisk cancer, provocerar utvecklingen av metastasprocessen i nästan 85% av fallen. Det patogenetiska tillståndet hos de mest drabbade männen efter 50 år.

Det är inte möjligt att avlägsna sådan typ av onkologi i avancerade fall genom radikal operation, eftersom den patologiska processen i de sena stadierna av sjukdomen från huvudmuskeln sträcker sig till de regionala lymfkörtlarna och vävnaderna som ligger bredvid det och tar dem nästan helt.

Klassificering av adenokarcinom i magen

Denna patologi med nederbörden hos det huvudsakliga matsmältningsorganet kan hittas i form av flera specifika former som särskiljs av specialister inom vissa systematiska kategorier. Oftast klassificeras adenokarcinom i magslemhinnan enligt Borman, eftersom det är just en sådan uppdelning av det patogenetiska tillstånd som har den största populariteten i klinisk praxis.

Enligt en sådan systematik skiljer sig i tumörtillstånden av denna typ 4 huvudsakliga histologiska typer:

 • rörformigt adenokarcinom representeras av ett kluster av förgrenande täta strukturer omgivna av bindväv som har en spröd konsistens;
 • papillär adenokarcinom i magen kännetecknas av utseendet i epitelskiktet av ett stort antal breda eller smala avlånga processer;
 • Ring-ringtypen av tumör är ackumuleringen och ytterligare konsolidering av ett stort antal icke-nukleära oformade celler som är benägna att mutera;
 • slemhinnig modifiering av den onormala strukturen kännetecknas av närvaron av en stor mängd tjock utsöndring däri, vilken omsluter atypiska cellstrukturer slumpmässigt utspridda över tjockleken av epitelskiktet.

Men en sådan klassificering av adenokarcinom i magen är inte den enda. Beroende på vilken typ av tillväxt som karakteriserar onormala vävnadsstrukturer är adenokarcinom i magen uppdelad i flera sorter, vars egenskaper presenteras i tabellen:

De farligaste är sårformade typer av adenokarcinom i magen, eftersom de börjar metastasera i de tidigaste stadierna av deras utveckling. Deras individuella cellulära strukturer kan tränga in i de djupaste muskelskikten i matsmältningsorganet, såväl som att bäras från blodet och lymfflödet genom avlägsna vitala organ. Dessa cancerformer är ett direkt hot mot patientens liv, eftersom de är svåra att diagnostisera på grund av den stora likheten med magsårssjukdom.

Dåligt differentierat adenokarcinom i magen

När man klassificerar detta patogenetiska tillstånd av ledande onkologer är det nödvändigt att ta hänsyn till graden av differentiering som finns i den. Ju mindre det är, desto mer hotande och aggressiva blir naturen hos sjukdomen. Baserat på detta kommer den farligaste sorten att vara en lågkvalitativ sort. I medicinsk terminologi betecknas den av ett sådant specifikt begrepp som adenokarcinom i magen g3.

De mest hotande faktorer som finns i utvecklingen av denna typ av patogenetisk process är:

 • en hög utvecklingshastighet, varigenom en fullständig förändring bortom igenkännandet av vävnads- och cellulära strukturer som utgör matsmältningsorganet sker på kortast möjliga tid;
 • tidigt, markerad vid de allra första utvecklingsstadierna, början av metastaseprocessen.

Den höga utvecklingshastigheten och den ökade aggressiviteten hos denna patologi i magen, som anses vara den mest maligna naturen, är förknippad med oförmågan hos komponenterna i dess onormala celler. De, även utan att nå minsta storlekar, börjar mutera. Som ett resultat av förvärvet av nya avvikande egenskaper rör sig cellulära strukturer in i en fas av ultrasnabb division, vilket föranleder dem att aggressivt gripa mer och mer territorium kring fokusen på skador lokaliserad på magslemhinnan.

Mycket differentierat adenokarcinom i magen

I denna typ av körtelcancer representeras onormala vävnader av cellulära strukturer med en svag grad av atypikalitet, som har monomorfa (behåller samma form, trots mutationsprocessens långa lopp) kärnor och fodrade med inte mer än ett epitelskikt. Denna typ av patologi präglas av en mer gynnsam kurs än de andra, vilket säkerställs av mognaden hos komponenterna i neoplasma av onormala celler.

Den huvudsakliga egenskapen hos adenokarcinom av en starkt differentierad typ associerad med dess histologiska struktur anses vara väldigt lik normala vävnader och den samtidiga närvaron i dem av vissa tecken på atypikalitet:

 • förstorade kärnor, • patologiska mitoser (celldelning);
 • accelererad process för proliferation (reproduktion) av cellulära strukturer.

En väl differentierad tumörstruktur som drabbade huvudmältningsorganet, precis som andra typer av cancerskador, bör genomgå en detaljerad undersökning och studie. Sådan förbehandlingstaktik strävar efter att identifiera den omedelbara orsaken till utvecklingen av ett patogenetiskt tillstånd.

Måttligt differentierat adenokarcinom i magen

Denna typ av malign neoplasm, som utvecklas i huvudorganet i mag-tarmkanalen, är en mellanliggande länk mellan höga och låga differentierade tillstånd. Det har inga speciella tecken på skillnad, och patologiska förändringar i cellulära strukturer karakteriseras av medelvärdena.

En måttligt differentierad tumör i magen, benämnd adenokarcinom i magen g2 i klinisk onkologisk övning, har en liknande cancer med en starkt differentierad typ av flöde med en enda skillnad - ett ökat antal abnorma celler med följande egenskaper:

 • tydlig, uttalad genetisk polymorfism;
 • svag skillnad från normala cellulära strukturer.

Med utvecklingen av denna typ av adenokarcinom finns det en ökad risk för olika komplikationer. Om du inte startar tidig behandling börjar en sjuks kropp väldigt snabbt att påverkas av metastaser, vilket signifikant minskar patientens chanser till ett positivt resultat av de terapeutiska effekterna som appliceras.

Stages av adenokarcinom i magen

Körtelcancer utvecklas enligt samma princip som andra onkologiska patologier. Specialister tilldelade 4 huvudgrader av adenokarcinom i magen. Deras övergång till varandra sker sekventiellt, inom en ganska kort tid.

Information om vad som karaktäriseras och hur var och en av dessa steg manifesterar sig kan hittas i tabellen:

Bestämningen av steget av adenokarcinom i magen utförs med användning av det internationella systemet för TNM-klassificering, vars data uttrycks i alfanumerisk ekvivalent:

 1. T (1-4) anger graden av förekomst av neoplasmen och dess storlek.
 2. N (0-3) indikerar närvaron av metastaser som spridits i regionala lymfkörtlar.
 3. M (0-1) grad av avlägsen metastasering.

Orsaker till adenokarcinom i magen

Den exakta etiologiska bilden av det patogenetiska tillståndet finns för närvarande inte. Den främsta orsaken till utvecklingen av denna patogenetiska process är enligt de flesta experter en långsiktig effekt på kroppen av cancerframkallande ämnen som verkar på grund av cirkulationsstörningar och dålig magsekretion.

Också noterade är följande etiologiska faktorer som kan utlösa utvecklingen av adenokarcinom hos huvudorganet i mag-tarmkanalen:

 • infektiösa patologier som påverkar matsmältningssystemet;
 • näringsbetingade sjukdomar i kosten
 • Förekomsten av skadliga vanor som nikotinberoende och alkoholmissbruk
 • existerande i historien om mänsklig sjukdom, för vilken behandlingen använde långsiktiga kurser för hormonell och antibiotisk terapi;
 • kirurgiska ingrepp som utförs på mag-tarmkanalen;
 • kroniskt sår eller atrofisk gastrit
 • genetisk predisposition.

Men dessa orsaker till adenokarcinom i magen orsakar inte alltid utvecklingen av sjukdomen. För att de ska kunna bidra till uppkomsten av den patogenetiska processen i det huvudsakliga matsmältningsorganet är det nödvändigt att direkt påverka vissa riskfaktorer. De viktigaste är åldern hos en person (vanligtvis en sjukdom drabbar människor 40-50 år), dåliga miljöförhållanden inom bostadsområdet eller infektion med en sådan patogen mikroorganisma som Helicobacter pylori-bakterier, vilket alltid provar allvarliga slemhinneskador i mag-tarmsystemet.

Magsadenokarcinom: symtom och manifestationer

Den initiala utvecklingsperioden för ett givet patogenetiskt tillstånd är alltid latent, det vill säga dolt, inte åtföljt av specifika symtom. Detta är mycket farligt eftersom det inte tillåter en person som utvecklar sådan onkologi i huvudorganet i mag-tarmkanalen för att påbörja en snabb och adekvat behandling som ökar risken för livet. Detta tillåter inte den sjuka att påbörja behandlingen i tid. En sjukdom detekteras i initialfasen rent av en slump, enligt resultaten av ett blodprov som fattas om en helt annan sjukdom.

Med tillväxten av den maligna tumörstrukturen blir symtom på adenokarcinom i magen mer uttalad, men i deras manifestationer liknar de helt olika sjukdomar i matsmältningsorganen.

Experter rekommenderar att du uppmärksammar följande negativa och alarmerande symptom:

 • Utseendet av smärtsamma känslor i den epigastriska regionen, en karakteristisk egenskap hos vilken är omöjligheten att stoppa dem med smärtstillande medel;
 • inte överbryggar obehag i buken, och det kan lokaliseras i varje utsprång i bukhålan;
 • oförutsägbar aptitförlust och betydande viktminskning;
 • dysfagi (svårighet att svälja reflex);
 • konstant generell svaghet och apati.

Ytterligare utveckling av det patogenetiska tillståndet, i frånvaro av adekvat behandling, framkallar en ökning av alla listade manifestationer. Även när patologin passerar till det avancerade steget, uppträder sådana tecken som är direkt relaterade till spiring i lymfkörtlarna eller vissa interna organ av metastasering. Till exempel, hos patienter med sekundära maligna strukturer i levern, upplever patienterna ganska akut smärta i övre högra utsprånget i magen och yellowness i huden, och njuremetastaser leder till utseendet av blodiga införlivningar i urinen.

Diagnos av sjukdomen

De metoder som är konstruerade för att identifiera detta patogenetiska tillstånd gör att vi kan bestämma typen och utvecklingsstadiet för denna typ av tumörstruktur med största noggrannhet. Diagnos av adenokarcinom i magen är att genomföra en fullständig undersökning av cancerpatienter, som består av användning av både laboratorie- och instrumenttekniker. Den information som en specialist erhåller gör det möjligt för honom att utveckla ett adekvat behandlingsprotokoll som gör att han kan lindra en person från de smärtsamma symptomen och förlänga sitt liv.

Undersökning av patienten med hjälp av laboratorie- och instrumenttekniska metoder gör det möjligt att få den information som behövs för att utveckla ett behandlingsprotokoll. Det första är ett blodprov för tumörmarkörer. Om han gav ett positivt resultat utförs ytterligare diagnos av gastrisk adenokarcinom med utnämningen av ett antal instrumentstudier. Huvudaktiviteterna som används för att identifiera detta patogenetiska tillstånd visas i tabellen nedan:

Diagnosen "gastrisk adenokarcinom" bekräftas efter att alla diagnostiska åtgärder som utförts gav ett positivt resultat, och histologisk analys visade närvaron av modifierade celler i det huvudsakliga matsmältningsorganet. Därefter tilldelas en ultraljud för att bestämma scenen i den patogenetiska processen.

Behandling av gastrisk adenokarcinom

För det mesta består terapeutiska åtgärder som syftar till att eliminera tumörstrukturen av denna typ vid användning av kirurgisk ingrepp. Det kan bestå i fullständigt avlägsnande av magen eller partiell resektion. På senare år har onkologer utfört det med hjälp av tomoterapi, som består i att använda en speciell enhet under operationen. Med den har specialisten möjlighet att spåra alla förändringar som uppstår under proceduren för att ta bort en malign neoplasma. För det mesta rekommenderas tillämpningen av denna metod vid akutoperation.

Den allmänna listan över terapeutiska åtgärder som används av specialister för denna typ av sjukdom:

 1. Kirurgisk ingrepp. Kirurgi för adenokarcinom i magen utförs för att eliminera vävnadsstrukturer som skadas av den maligna processen från huvudorganet i mag-tarmkanalen, vilket hjälper till att förhindra ytterligare uppdelning och tillväxt av onormala celler. Kirurgi innebär inte bara fullständigt avlägsnande av en malign neoplasm utan också excisionen av regionala lymfkörtlar, som metastaseprocessen har spridit.
 2. Kemoterapi för adenokarcinom i magen bidrar till att minska sannolikheten för återkommande av det patogenetiska tillståndet, liksom förbättrar en persons chanser att förlänga livet. Utför en sådan behandlingskurs med hjälp av cytostatika av antitumör.
 3. Strålningsterapi. Behandling av gastrisk adenokarcinom med LT involverar förbränning av muterade cellulära strukturer med högfrekventa isotopstrålar. Men den här metoden används ganska sällan, bara för speciella indikationer på en specialist. Detta beror på den stora storleken på de drabbade områdena, vilket gör bestrålning ineffektiv.

Om metastaser är närvarande, vilket indikerar att cancerprocessen försummas, innefattar behandling av gastrisk adenokarcinom också avlägsnande av metastasering från närliggande eller avlägsna organ. För detta ändamål används partiell resektion med efterföljande levertransplantation, excision av den del av tarmen som påverkas av metastas, helt eller delvis, beroende på omfattningen av den patogenetiska processen, avlägsnandet av matstrupen.

Det är viktigt! Adenokarcinom i magen efter operation och ytterligare kemi av kemi och LT slutar sin utveckling, men det finns fortfarande risk för att sjukdomen återkommer. Specialister rekommenderar att alla patienter som framgångsrikt slutförde specialiserade terapeutiska kurser och den ytterligare rehabiliteringsprocessen bör öka deras uppmärksamhet åt deras hälsa och följa alla postoperativa rekommendationer från den behandlande läkaren med noggrann precision.

Återfall och metastaser i magen adenokarcinom

Detta patogenetiska tillståndet, som kallas av specialklinisk cancer, är ganska skrämmande. Även vid framgångsrik behandling kan det inte sägas att en person som har genomgått en behandling är helt fri från onkologiska processer. Detta beror på patologins förmåga att börja metastasera i de mycket tidiga stadierna av dess utveckling. Metastaser i adenokarcinom i magen överförs via blod eller lymf, liksom genom kontakt, det vill säga groddar i de inre organen i närheten. Oftast påverkar metastaseringsprocessen lever, lungor och benstrukturer.

Återkommande av adenokarcinom i magen är värt att vänta på inom en snar framtid om patienten diagnostiserades med stadium 4 med metastaser och genomgått en behandling av palliativ behandling. Den snabba förvärringen av sjukdomen (inom de närmaste 2-3 månaderna) förekommer i detta fall hos 65-70% av de behandlade cancerpatienterna. Det bör också sägas att vid onkologisk klinisk praxis är det dock sällan ett antal fall noterade när återfallet av tumörprocessen inträffade mer än 30 år efter operationen utfördes med adenokarcinom i magen, vilket slutade framgångsrikt.

Det är viktigt! Ju senare processen med återfall inträffar i körtelcancer, desto gynnsammare väntar resultatet på personen. Uppkomsten av återkommande onkologisk patologi hos det huvudsakliga matsmältningsorganet nästan omedelbart efter en behandlingsperiod slutar vanligtvis i döden, denna negativa faktor är särskilt akut hos äldre patienter.

Prognos för adenokarcinom i magen

Svaret på frågan om hur länge en person med körtelkreft diagnostiserat kan leva direkt beror på det stadium då malignitetsprocessen finns. Vanligtvis är prognosen för adenokarcinom i magen ganska nedslående. Detta beror på bristen på möjligheten till tidig upptäckt på grund av den asymptomatiska kursen. Även vid tidig, oavsiktlig upptäckt av det patogenetiska tillståndet kommer långsiktiga resultat, som kommer att tillhandahållas genom snabb kirurgisk ingrepp och kemoterapi, med adenokarcinom i magen beror på tillståndet för mänsklig immunitet och den histologiska strukturen hos tumörstrukturerna:

 • intraoperativ (förekommande under radikal operation) mortaliteten är ungefär 3%;
 • Överlevnadsfrekvensen för fem år vid utvecklingsstadiet I uppgår till 90%, vid etapp II - 50-70%, och vid stadium III förblir risken för förlängning av livet inte mer än hos 20% av patienterna.

Identifierad i senare steg, en livslängd i magen, förväntas livslängden avsevärt. Typiskt, i en sådan situation, tål patienter inte längre än sex månader, och i vissa fall kan tiden minskas till 1-2 månader eller till och med flera veckor. Prognosen förvärras av utseendet av lokala (lokala) återfall.

Förebyggande av gastrisk cancer

För att undvika en hög, medium eller låg differentierad typ av gastrisk adenokarcinom är det nödvändigt att följa några enkla regler. De gäller både livsstil och korrigering av den mänskliga kosten.

Förebyggande av adenokarcinom i magen utförs enligt följande:

 1. Att anmäla sig till en gastroenterolog och genomgå årliga undersökningar som gör det möjligt att upptäcka början på malignitetsprocessen i tid, om det finns en historia eller misstanke om utvecklingen av sådana precancerösa patologier som polypos, magsår eller atrofisk gastrit.
 2. Justera daglig kost. En erfaren nutritionist hjälper dig att göra en individuell menyplan som är lämplig i det specifika fallet med det patogenetiska tillståndet.
 3. Helt överge missbruk som nikotinberoende, alkoholmissbruk och en tendens att överträffa, särskilt på kvällen.

Tyvärr är det inte möjligt att helt undvika förekomsten av en illamående process i det huvudsakliga matsmältningsorganet. Detta beror på bristen på kunskap om dessa typer av sjukdomar. Trots det faktum att det inte finns någon bestämd botemedel mot cancer, är det ganska möjligt att minska risken för att utveckla ett patogenetiskt tillstånd. För att göra detta bör du bara genomgå regelbundna förebyggande undersökningar av en gastroenterolog och följ noga alla rekommendationer.

Vad är adenokarcinom i magen och hur länge kommer en person att leva

Med adenokarcinom i magen är människor oftast mellan åttio och femtio år. Män är en och en halv gånger mer sannolikt att utveckla malignt carcinom. Bland alla tumörer i mag-tarmkanalen diagnostiseras adenokarcinom i nittiofem procent av fallen. När läkare diagnostiserar magkreft, menar de i de flesta fall denna speciella patologi. Vid bildandet av adenokarcinom är epitelcellulära celler i organets vävnader involverade, vilka förändras under inverkan av vissa provokationsfaktorer.

I fall av cancer i någon del av magen är tidig diagnos svår, eftersom den onkologiska processen har en trög kurs och i flera år kan det inte visa några tecken. Patologi utvecklas mycket lång, ibland upp till femton eller tjugo år. De första symptomen i nästan hälften av fallen uppträder i tredje eller fjärde skeden av sjukdomen, även om mer än 80% av fallen uppstår, uppstår metastaser i tidiga skeden.

skäl

Huvudskälet till tumörbildning och utveckling av magcancer är försämring av näring av organets väggar, försämrad blodtillförsel och en minskning av utsöndringen, vilket leder till malignitet hos cellerna i klyvskiktet. De faktorer som orsakar patologiska förändringar i organets skal, och bakom dem och glandulär cancer i magen, är:

 1. Skadlig mat - missbruk av feta, salta, kryddiga och rökt mat ökar risken för tumörer.
 2. Frekvent anslutning till dieter - om kostfiber, näringsämnen och vitaminer intas i otillräckliga kvantiteter leder det till en försämring av hela kroppen och en negativ effekt på mag-tarmkanalen.
 3. Rökning och alkoholism ökar risken för adenokarcinom flera gånger. Mycket ofta utvecklas tumörer hos rökare med stor erfarenhet på grund av effekterna på kroppen av cancerframkallande ämnen som finns i tobaksrök.
 4. Magsjukdomar som kroniska sår, gastrit, dysplasi i kroppens slemhinnor blir ofta orsaken till tumörer.
 5. Helicobacter pylori-bakterien leder till ovanstående sjukdomar. Med långvarig infektion kan utvecklas inte bara ett sår, utan också adenokarcinom.

Riskgruppen omfattar personer som bor i ett miljöförorenat område, som arbetar i farliga industrier, såväl som de i vars familj det redan har varit fall av magkreft.

klassificering

Magskräft har en omfattande klassificering. Beroende på den histologiska strukturen och typen av adenokarcinom kan vara:

 • polypous;
 • peptiskt sår;
 • pseudo-ulcer;
 • diffundera;
 • icke-sekretorisk.

Det finns också fyra subtyper av tumören:

 • papillär - härrör från strukturer med papillär utseende, växer in i magen och har en fingerliknande form;
 • cricoidring - en tumör som representerar en isolerad tumör som påverkar magen i magen;
 • slemhinnor - i stället för lokalisering av cancer finns en konstant produktion av slem, vilket kan ses under gastroskopi;
 • rörformig adenokarcinom i magen - den består av grenade eller cystiska förlängda strukturer.

Det finns andra former av patologi, klassificeringen av sjukdomen bestäms enligt vilken grad av differentiering en neoplasm har:

 1. Dåligt differentierad;
 2. Mycket differentierad;
 3. Måttligt differentierad.

Differentiering beror på skillnaden mellan cancerceller och hälsosamma - ju lägre det är desto sämre är prognosen.

Dåligt differentierad

Med denna grad av malignitet kan patologin i de tidiga stadierna redan metastasera till närliggande vävnader och till lymfkörtlarna i grannskapet. Metastatiska tumörer kan påverka hela mag-tarmkanalen. Om ett dåligt differentierat adenokarcinom i magen diagnostiseras är patientöverlevnaden mycket låg.

Mycket differentierad

Mycket differentierat adenokarcinom i magen är mest fördelaktigt när det gäller prognos, eftersom cellerna fortsätter att utföra en del av deras funktioner. Skador på närliggande vävnader förekommer inte, strukturen hos de patologiska cellerna är nästan densamma som för cellerna i det friska slemhinnan i magen. Graden av malignitet är låg, patienten har en bra chans att återhämta sig.

Måttligt differentierad

Den genomsnittliga maligniteten är måttligt differentierad adenokarcinom i magen. En sådan neoplasma är av mellantyp, cellstrukturens förändring är obetydlig, prognosen för patienten beror på många faktorer.

stadium

Med högt differentierade och måttligt differentierade tumörer finns det ingen klar staging av den onkologiska processen. De dåligt differentierade neoplasmerna är uppdelade i fem steg, varav det asymptomatiska adenokarcinom är noll. Följande fyra steg är:

 1. Det första steget diagnostiseras när patienten har metastaser i de regionala lymfkörtlarna, samt engagemang i malign process av submukosa.
 2. I det andra steget påverkas kroppens glattmuskelskikt och lymfkörtelns lymfkörtelvävnad;
 3. I tredje etappen påverkas alla celler i de regionala lymfkörtlarna, tumören växer genom alla lager i magen och upptar ett stort område;
 4. Vid fjärde etappen uppstår metastaser i andra organ, ascites och andra livshotande komplikationer.

Vid varje stadium finns det olika tecken på adenokarcinom, men de initiala skeden uppträder ofta med dolda symtom, så det är viktigt att regelbundet ta en undersökning i gastroenterologi.

symptom


Risken för patologi är att det i början av utvecklingsperioden är asymptomatisk. Något senare börjar tecken på ett icke-specifikt tecken, det vill säga de som kan indikera andra sjukdomar:

 1. Graden faller patientens vikt
 2. En person känns ständigt svag;
 3. Patienten blir snabbt trött även med mindre fysisk och psykisk stress.

Andra tecken läggs i proportion till tillväxten av tumörer:

 • förlust av aptit uppstår
 • Efter att ha ätit börjar magen att göra ont.
 • halsbränna och frekventa böjningar.

Det sista steget kännetecknas av symptom på adenokarcinom, som är inneboende i denna speciella patologi:

 • det finns en aversion mot kötträtter och något proteininnehållande protein;
 • järnbristanemi börjar
 • när tumörens kollaps börjar, uppträder en inre blödning, vilket leder till en tålig avföring och konsistens;
 • mat stagnerar i magen, på grund av vilken patienten känner att magen är ständigt full;
 • salivation ökar;
 • illamående och kräkningar uppstår.

Beroende på vilken typ av magkört är och hur bra patientens immunitet är, även i sista skedet, kan symtomen vara milda.

diagnostik

Inställning av diagnosen börjar med en extern undersökning av patienten, hörselklappar och insamling av anamnese. Följande diagnostiska metoder tillämpas:

 • Allmänt kliniskt blodprov - visar en ökning av vita blodkroppar och en minskad nivå av röda blodkroppar;
 • beräknad eller magnetisk tomografi - hjälper till att identifiera metastas
 • gastroskopisk undersökning - tack vare denna metod kan du se slemhinnans tillstånd från insidan;
 • blod för specifika proteiner - tumörmarkörer;
 • laparoskopi - hjälper till att se metastaser och bestämma sjukdomsfasen
 • kontrastradiografi - införande av ett mikrodroger (bariumsulfat) inuti magen och tarmarna för att identifiera de förstörda områdena på orgeln i bilden och för att identifiera sekundära tumörer;
 • tumörbiopsi med esophagogastroduodenoscopy - hjälper till att bestämma graden av malignitet hos degenererade celler;
 • Ultraljud i bukorganen - utförs för att identifiera metastatiska celler.

Efter diagnosen av gastrisk adenokarcinom är avslutad bestämmer läkaren möjligheten till operation.

behandling

Behandling av onkologi i magen är vald beroende på neoplasmens storlek, graden av differentiering, patientens ålder och hans allmänna tillstånd. Den mest effektiva är kirurgisk borttagning av tumören. Det finns två typer av operation som kan utföras för magkreft:

 1. Under subtotal resektion avlägsnas neoplasmen med en del av vävnaderna som är inblandade i den maligna processen eller ett litet område av orgelet självt;
 2. Gastrectomi tar bort hela magen och omgivande vävnader - regionala lymfkörtlar, en del av matstrupen och tunntarmen.

Vid kontraindikationer för kirurgi avlägsnas cancerceller med hjälp av endoluminal laserterapi. För att patienten ska kunna foder självständigt införs väggar i magen (proceduren kallas endoluminal steenia). Före och efter operationen ordineras personen följande terapeutiska åtgärder:

 • Strålningsterapi. Bestrålning utförs före operationen för att minska tumörens storlek såväl som efter att ha utfört kirurgiska förfaranden för att förstöra de maligna cellerna som kvarstår efter operationen. Med hjälp av strålning kan du minska smärta och förhindra inre blödning.
 • Kemoterapi utförs med cisplatin, bleomycin eller Ftorafur för att minska neoplasmen före operationen och för att förstöra de metastatiska tumörerna efter det. Även behandling med kemikalier hjälper till att minska risken för återkommande cancer.
 • Immunterapi. Kemikalier har en negativ effekt inte bara på tumörcellerna utan också på friska vävnader, därför är det nödvändigt med hjälp av speciella medel för att öka kroppens försvar.

Traditionell medicin används inte för att behandla adenokarcinom, men efter samråd med en läkare kan det bidra till att eliminera biverkningar efter kemoterapi.

Prognos och förebyggande

Hur lång tid en person kommer att leva beror på det stadium då behandlingen startades, liksom på vilken typ av behandling som utfördes. Efter operationen i första etappen är överlevnadsgraden cirka åttio procent, i andra etappen faller siffran till fyrtio procent. Efter behandling av tredje etappen observeras femårsöverlevnaden endast hos tjugo procent av patienterna och i fjärde - högst fem av hundra personer. Prognosen för adenokarcinom i magen beror också på patientens ålder - ungdomar är lättare att klara av sjukdomen.

För att förhindra cancer måste du äta rätt, sluta dåliga vanor, besöka en läkare om du har några klagomål och omedelbart behandla sjukdomar i mag-tarmkanalen.

Mag adenokarcinom

Formerna av maligna lesioner i magen bestäms på basis av resultaten av histologisk analys efter bedömning av tumörens cellulära komposition. Den vanligaste typen av cancer på denna sida är adenokarcinom i magen, som bildas av glandular epitel. I vissa länder tar sjukdomen ledande ställning bland alla cancerpatologier.

Diagnos av sjukdomen i senare skeden beror på avsaknaden av kliniska symptom i början. I 40% av fallen går patienterna till doktorn i 3 steg, vilket förvärrar prognosen. Vid detta skede är tumören inte alltid möjlig, därför är den delvis avlägsnad.

Adenokarcinom har dess former, såsom slemhinnor, rörformiga, pseudosår, polypoidtyper, scyrrhea och sår. Dessutom finns skillnader i graden av differentiering, som prognosen också beror på.

Orsaker till gastrisk adenokarcinom

Att säga exakt om de sanna orsakerna till sjukdomen kan inte. Vissa predisponeringsfaktorer kan emellertid identifieras:

 • ohälsosam mat (sukhomyatka, dieter), produkter med cancerframkallande ämnen;
 • produktionsfaktor;
 • låg utsöndring av saltsyra;
 • brott mot lokal blodcirkulation;
 • genetisk predisposition;
 • bakterie "Helicobacter pylori";
 • ålder över 60 år
 • manligt kön;
 • rökning, alkohol (stimulera fokal proliferation i slemhinnan och vidare metaplasi och malign cell transformation);
 • atrofisk eller hyperplastisk typ av gastrit
 • gastric polyp adenomatous form;
 • långvariga obehandlade ulcerativa defekter i slemhinnan;
 • tillstånd efter partiell borttagning av magen;
 • långvarig användning av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, cytostatika, kemoterapi läkemedel.

Samtliga ovanstående tillstånd och provokationsfaktorer ökar sannolikheten för dysplastiska processer och cellmalignitet avsevärt.

Tidiga tecken

Tidiga kliniska manifestationer är ofta frånvarande, på grund av vilka det finns en låg detekterbarhet av sjukdomen vid inledningsskedet. I detta avseende rekommenderas att omgående behandla bakgrunds-gastrisk patologi, som hänvisar till de precancerösa tillstånden i magen. Dessutom, med utseende av tyngd i magen och värk, är det rekommenderat att samråda med en specialist.

Exakta symptom

Bland de första symtomen på en cancerskada i magen noteras smärtssyndrom som inte är associerat med mat och ökar med fysisk ansträngning. Dyspeptiska matsmältningsstörningar (illamående, kräkningar, böjning, aptitlöshet, tarmdysfunktion i form av förstoppning eller diarré) är dessutom störande.

Av de gemensamma tecknen värda att notera svaghet, apati, viktminskning och trötthet. Symptomkomplexet beror på tumörkonglomeratets placering, graden av aggressivitet och allvarlighetsgraden av skador på omgivande organ.

Risk för sjukdom

Komplikationer beror på området i magen där bildningen är belägen. Så, med lokaliseringen av tumören i antralzonen (vid övergångsstället till tolvfingret) uppträder en förträngning, vilken ökar med tillväxten av neoplasmen. Konsekvensen är att matkvoten inte helt går in i tarmen, speciellt om maten är fast.

Om hjärtområdet i magen påverkas, börjar dysfagi stör patienten, nämligen svårighet att svälja, varför han måste mala mat och dricka stora volymer vätska. Med stor onkologisk bildning kan även flytande mat inte passera.

På grund av otillräcklig näring förlorar en person snabbt vikt, upp till kakexi, svaghet, pallor och anemi.

Det är också nödvändigt att säga om metastaser av en cancerous tumör, när maligna celler sprider sig genom blodet och lymfcellerna och elimineringsfältet bildas. De kan vara nära avstånd eller avstånd.

Diagnos av gastrisk adenokarcinom

För att misstänka magets patologi är det tillräckligt för doktorn att intervjua patienten (klagomål, egenskaper vid sjukdomsutvecklingen). Därefter föreskrivs en laboratoriediagnos, undersökning av blodet för anemi och gastriska tumörmarkörer (CA, CEA, etc.).

De instrumentella metoderna utförs radiografi, gastroskopi, endoskopi, för att undersöka magslimhinnan från insidan, bedöma förekomsten av cancerprocessen och ta material för biopsi.

Identifiering av de förändrade cellerna genom histologisk analys bekräftas diagnosen. För att etablera scenen är det nödvändigt att undersöka de omgivande organen. För detta ändamål föreskrivs tomografi eller ultraljudsdiagnos.

Efter att ha etablerat scenen för den onkologiska processen bestämmer läkaren behandlingstaktiken och kan göra en prognos om sjukdomsförloppet.

Behandling av patienter med gastrisk adenokarcinom

En kombinerad behandlingsmetod innefattar implementering av kirurgi och strålning och kemoterapi. Som en självständig metod används bestrålning och kemoterapi endast i det sista skedet när det är omöjligt att avlägsna tumörkonglomeratet.

Kirurgiskt kan en del eller hela magen avlägsnas. Dessutom kan en stent installeras för att expandera smalpunkten och återställa matens passage.

Prognos och överlevnad i steg

För att göra en preliminär prognos måste doktorn genomföra en fullständig undersökning och fastställa malignitetsstadiet, förekomsten av cancer och bedöma tillståndet hos de omgivande organen.

Med lokaliseringen av tumörbildning i den övre eller nedre delen av magen är prognosen signifikant bättre än med skador på organets kropp. Överlevnaden beror också på differentiering: ju högre det är desto större är risken för ett långt liv.

I det tidiga skedet (1-2) diagnostiseras oncoprocessen endast i 20% av fallen. I det här fallet kan överlevnadshastigheten efter sammansatt behandling nå 30-50%.

När det gäller steg 3 är 5 års överlevnadshastighet 10-20% och med 4 överstiger inte 3-5%. Med hänsyn till att adenokarcinom i magen inte manifesterar sig i början av utvecklingen, bör man inte försumma råd från en läkare och regelbundet undersöka matsmältningskanalen.

Mag adenokarcinom

Adenokarcinom i magen är den vanligaste formen av gastrisk cancer, som härrör från glandulära epitelceller. Sjukdomen i de inledande stadierna kan inte manifestera sig, och därför är tidig diagnos svår. Senare epigastrisk smärta, aptitlöshet, illamående, böjning, viktminskning, svaghet, apati förekommer och framsteg. För att bekräfta diagnosen utförs en EGD med biopsi, detektering av tumörmarkörer i blodet, gastrisk röntgen etc. Den enda radikala behandlingsmetoden är kirurgisk avlägsnande av tumören. Strålning och kemoterapi används som ytterligare metoder eller vid kontraindikationer till kirurgisk behandling.

Mag adenokarcinom

Adenokarcinom i magen är en malign tumör härstammande från magsväggens glandulära epitelceller. Denna sjukdom utgör den överväldigande majoriteten av fall av magkreft och är den första bland cancerpatologier i många länder, inklusive Ryssland, Skandinavien, Ukraina och Japan. Ofta är det denna patologi som menas med termen "magkreft". Svårigheten ligger i det faktum att det inte finns några symptom i de tidiga stadierna, och därför är tidig diagnos svår. Omkring 40% av patienterna vänder sig till en gastroenterolog redan med försummelse, och i vissa fall är det omöjligt att utföra kirurgiskt avlägsnande av tumören på grund av samtidig patologi. Samtidigt är dödligheten för radikal behandling ungefär 12%.

Orsaker till gastrisk adenokarcinom

Den exakta etiologin för adenokarcinom i magen är okänd. Anledningen till utvecklingen av denna patologi anses vara den långsiktiga effekten av cancerframkallande medel mot bakgrunden av undertryckandet av sekretion och cirkulationsstörningar. Ett antal faktorer predisponerar utvecklingen av magcancer.

Malignitetsprocesser har en genetisk predisposition, beror på kosten, ett antal hushållsfaktorer. Förekomsten av sjukdomen har visat sig vara associerad med infektionen av Helicobacter pylori, en bakterie som orsakar gastrit och peptisk sår (frekvensen av gastrisk cancer är dubbelt så hög hos patienter med denna mikroorganisma).

Incidensen har åldersrelaterade egenskaper: Adenokarcinom i magen är vanligare efter 55 år. Män lider av denna sjukdom tre gånger oftare än kvinnor. En viktig roll i utvecklingen av cancerprocessen spelas av rökning och alkohol. Användningen av starka alkoholhaltiga drycker leder till utvecklingen av fokala proliferativa processer i magslemhinnan och över tiden - cancer.

Också i utvecklingen av gastriska adenokarcinomfaktorer, såsom en diet som är låg i kostfiber, vitaminer, antioxidanter, perniciös anemi, kronisk atrofisk gastrit, adenomatös polyp i magen, är hyperplastisk gastrit viktig. Bland de endogena orsakerna utesluter inte rollen av N-nitroso-föreningar syntetiserade i magen under olika patologiska tillstånd. Massiv syntes av dem förekommer i sjukdomar med ett anacidtillstånd.

Adenokarcinom förekommer nästan aldrig i en frisk mage. I gastroenterologi särskiljs precancerösa (bakgrund) sjukdomar och förändringar i magslemhinnan. Pre-cancer inkluderar tillstånd som kan leda till utveckling av cancer: kronisk gastrit, polyper, kroniska sår, resterande del av magen efter resektion och andra. För precancerösa förändringar i magslemhinnan ingår morfologiskt beprövade förändringar som indikerar utvecklingsprocessen i riktning mot malignitet (malignitet). Dessa förändringar kombineras med termen "dysplasi".

Klassificering av adenokarcinom i magen

Följande typer av adenokarcinom i magen är utmärkande:

 • sår-cancer - tumören har formen av en tallrik med ulceration i den centrala zonen;
 • cyrr - den patologiska processen sprider sig över en stor del av organet och tränger djupt in i magsväggen;
 • polypoid cancer - en tumör med tydliga gränser, som visuellt liknar en polyp;
 • pseudo-ulcer cancer - denna form under lång tid liknar manifestationerna i magsår;
 • rörformigt adenokarcinom - en tumör från celler av ett kubiskt cylindriskt epitel;
 • slemhinnan adenokarcinom - en tumör från mukinösa (slemproducerande) celler.

Enligt klassificeringen av TNM, med hänsyn till graden av organinfiltrering, skador på regionala lymfkörtlar och närvaron av metastasering till avlägsna områden finns det fyra stadier av sjukdomen. Det finns också en histopatologisk klassificering baserad på graden av differentiering av cancerceller (hög, medium, låg grad, odifferentierad adenokarcinom).

Symtom på adenokarcinom i magen

De vanligaste symtomen är smärta, lokaliserad i den epigastriska regionen, vars intensitet vanligtvis inte är förknippad med matintag, illamående, kräkningar, böjning, aptitlöshet. Ofta utvecklar störningar i stolen - förstoppning, diarré. Karaktäriserad av viktminskning, svaghet, apati. Av stor vikt är identifieringen av "små" tecken (känsla av obehag i epigastrium, förlust av tillfredsställelse från mat, obehaglig smak, trötthet, minskad arbetsförmåga, anemisering).

Symptomen på sjukdomen beror på tumörens läge, växtens natur, histologiska egenskaper, förändringar i andra organ. Vanligtvis uppvisar lokala symptom när storleken på bildningen stör stomiens normala funktion. I närvaro av en tumör i magen (utlopp) i magen uppträder en klinisk pylorisk stenos (förminskning av pylorlumenet). En tumör som är lokaliserad i magkroppen manifesterar sig inte länge, eftersom magen är ganska stor. Denna form brukar detekteras när en tumör har uppnått en stor storlek och de första tecknen kan redan vara symptom på allmän förgiftning.

Med nederlag i hjärtmagen (dess övre del) utvecklas ökande tecken på dysfagi - det är svårt för patienten att svälja, det är nödvändigt att tugga maten noggrant och dricka mycket av det. Med en signifikant storlek av tumören är svår för passage av flytande mat. Med spridningen av en magtumör i angränsande organ, utvecklingen av avlägsna metastaser, kan kliniken varieras och beror på läget.

Diagnos av gastrisk adenokarcinom

I diagnosen ges en viktig roll i undersökningen. Detaljerad identifiering av specifika symptom, såväl som "små" kriterier föreslår en malign lesion. Historien om denna sjukdom är vanligen kort, kännetecknad av en snabb progression av symtom. En objektiv undersökning av en gastroenterolog studerar noggrant områdena med den vanligaste metastasen av magcancer: nacke, lever, lungor, navel, äggstockar.

För att klargöra diagnosen, differentierad diagnos tillämpad laboratorium och instrumentella metoder för forskning. Fullständigt blodtal kan avslöja anemi. Ett blodprov för tumörmarkörer: CEA (cancerembryonalt antigen), CA (cancerantigen).

Gastroskopi och endoskopi med biopsi gör det möjligt att visualisera det patologiska fokuset, ta vävnadsprover från misstänkta områden för histologisk och cytologisk undersökning. Detektion av cancerceller i biopsi är ett tillförlitligt diagnostiskt tecken. Genom att bestämma typen av celler kan graden av differentiering du bestämma sjukdomsformen, förutse kursen och göra den optimala behandlingsregimen.

Radiografi i magen med kontrast gör det möjligt att bedöma kränkningar av anatomin i mags inre vägg. Tecken som karakteriserar cancer är bestämda: fyllningsdefekt, konturförändring. För att bestämma graden av penetration av cancer i magen i magen utförs närliggande organ, lymfkörtlar, endoskopisk ultraljud. Under det här testet är det möjligt att utföra en nålbiopsi av ett misstänkt område (en biopsi med ultraljudsledning).

Beräknad tomografi (CT), magnetisk resonansbildning (MRI) för magcancer kan upptäcka en tumör, men huvudformen med dessa metoder är att bestämma skadan på närliggande organ, förekomsten av metastaser i de regionala, avlägsna lymfkörtelgrupperna, lever, lungor och andra organ. Tomografi gör det möjligt att bestämma vilken behandlingsmetod som är mest effektiv i det här fallet. Differentiell diagnos av gastrisk adenokarcinom utförs med gastrit, ett sår (särskilt kaleznoy), liksom magpolyper.

Behandling av gastrisk adenokarcinom

Den huvudsakliga och enda radikala behandlingen är operativ. Strålning och kemoterapi i denna patologi som oberoende metoder används uteslutande vid kontraindikationer till kirurgisk ingrepp, såväl som i fjärde etappen.

Operationen kan utföras i två versioner: gastrectomy (hela magan avlägsnas med regionala lymfkörtlar, en del av matstrupen, tunntarmen, andra vävnader som gränsar till tumören) eller subtotal resektion (del av organet med tumören avlägsnas och en liten del av omgivande vävnader). Valet av taktik bestäms av tumörens storlek, lokalisering, dess histologiska egenskaper.

Om under standardoperationen inte bildningen kan avlägsnas helt, men överlappar magen, vilket orsakar signifikanta matsmältningsstörningar, kan följande tekniker tillämpas:

 • endoluminal stenting är införandet av en stent (rör) i magen, vilket gör det möjligt att bevara organets lumen. Genomförs i syfte att säkerställa patientens förmåga att äta självständigt.
 • Endoluminal laserterapi är en metod för endoskopisk laserbehandling, där cancerceller avlägsnas av en laserstråle som en kniv.

Kemoterapi för adenokarcinom i magen är inte en mycket effektiv metod. Den används före kirurgisk behandling för att minska utbildningens storlek och förbättra resultatet av behandlingen eller i händelse av kontraindikationer eller otillräcklighet i operationen för att förbättra patientens tillstånd. Som en adjuvansbehandling ordineras den i kombination med strålbehandling efter resektion för att förstöra de återstående tumörcellerna.

Strålningsterapi används inte heller som en självständig metod. Den används i kombination med kirurgisk behandling, med kontraindikationer till den - med kemoterapi. Det används för att minska symtomen (smärta) som en palliativ metod.

Prognos och förebyggande av gastrisk adenokarcinom

Prognosen för adenokarcinom i magen bestäms av sjukdomsstadiet, lokaliseringen av tumören. Adenokarcinom i den undre delen av magen och hjärtdelen har vanligtvis en bättre prognos, eftersom det på grund av beskaffenheten av deras läge uppträder symtom tidigare i tidigare skeden när radikal behandling är möjlig. Prognosen beror också på cancerens histologiska egenskaper: Ju högre graden av celldifferentiering desto bättre kan resultatet av behandlingen uppnås.

I de flesta fall diagnostiseras adenokarcinom i magen i senare skeden, endast upp till 20% av fallen detekteras i de tidiga stadierna. Sen diagnostik försämrar sjukdomen prognosen signifikant. Därför måste varje patient som genomgår behandling i gastroenterologiska avdelningen, när potentiella farliga symptom upptäcks, genomgå den nödvändiga undersökningen för att utesluta cancer.

Förebyggande av gastrisk cancer är en rationell diet, sluta röka, användningen av starka alkoholhaltiga drycker, begränsningen av produkter som innehåller konserveringsmedel, färgämnen.