logo

Var är den mänskliga bukspottkörteln? Pankreas struktur och funktion

Många vet inte (och det är normalt) där den mänskliga bukspottkörteln är belägen: det betyder att det här organet är i perfekt ordning och inte kräver särskild uppmärksamhet.

Huvudfunktioner

Bukspottkörteln är ett organ som ligger i bukhålan. Det är en del av matsmältningssystemet och producerar viktiga ämnen som hjälper till att bryta ner maten. Dessa är hormoner och enzymer. Bukspottkörteln är en av huvudorganen i det endokrina systemet, eftersom dess hormoner, som omedelbart går in i blodomloppet, spelar en stor roll i kolhydrater, fett och proteinmetabolism.

plats

Var är den mänskliga bukspottkörteln? Varför är alla sjukdomar i detta organ, särskilt tumörer och cancerprocesser, diagnostiserade redan i ett sen stadium? Varför storleken på bukspottkörteln inte kan bestämmas i studien? Allt detta beror på att det ligger djupt i bukhålan, och därför är olika sår i bukspottkörteln sällan palpabla. Detta förklarar varför de flesta cancerproblemen hos detta organ inte dyker upp förrän tumören växer tillräckligt stor för att påverka funktionen hos själva körteln eller andra närliggande organ, såsom mage, övre tarm eller lever.

Bukspottkörteln, som är ca 25 meter lång, ligger bakom magen.

Hur ser hon ut?

Bukspottkörteln innehåller huvud, kropp och svans. Pankreas dimensioner är följande: längd - 18-25 cm, i diameter - från 3 cm i huvudet och 1,5 cm i svansen. Där den mänskliga bukspottkörteln ligger, hur det hänför sig till andra organ när det gäller plats och funktion, kirurg eller gastroenterolog kan ge dig ett tydligt svar på denna fråga. Dessa specialister hanterar sjukdomar i denna körtel som är viktiga för kroppen. Bukspottkörteln ligger på höger sida av bukhålan och ligger intill duodenum. Den bukspottskörtelkanalen förbinder organ med denna tarm. Den smala änden av bukspottkörteln, kallad svansen, sträcker sig till vänster sida av kroppen.

Den inre strukturen i bukspottkörteln är svampig, i form liknar den vagt en fisk, som ligger horisontellt över buken. Huvudet är den mest volymetriska delen, det ligger på högra sidan av buken, nära den plats där magen passerar in i tarmarnas första del - duodenum. Det är här att chymen är en partiellt uppdelad mat som passerar från magen i denna tarm och blandas med juice från bukspottkörteln.

Kroppen är belägen bakom magen och svansen är avböjd bakom och kommer i kontakt med mjälten, vänster njure och binjur.

Det finns en bukspottskörtel, som går i tjockleken på bukspottkörteln från svansen till huvudet. Det samlar kanaler från alla glandulära cellgrupper. Dess ände är ansluten till gallgången, som löper från levern och levererar gallan till duodenum.

Inre strukturen i bukspottkörteln

Det finns två huvudtyper av vävnad som finns i bukspottkörteln: exokrina och endokrina. Cirka 95% av körtelvävnaden är exokrin vävnad, som producerar enzymer för att hjälpa digestionen. Normal bearbetning av mat är omöjligt utan att bukspottkörteln arbetar produktivt. Juiceproduktionshastigheten är ca 1 liter varje dag.

5% av bukspottkörteln är hundratusentals endokrina celler som kallas öar av Langerhans. Dessa UViform-celler producerar viktiga hormoner som inte bara reglerar bukspottskörtelns utsöndring, utan också kontrollerar blodsockernivåer.

Vad gör det?

Vad gör bukspottkörteln? Enzymer eller matsmältningsjuice som produceras av detta organ behövs i tunntarmen för att ytterligare bryta ner maten efter att den har lämnat magen. Järn producerar också hormoner som insulin och glukagon, och utsöndrar dem i blodet för att reglera glukos eller socker i kroppen.

Bukspottkörteln kan producera de rätta ämnena vid rätt tidpunkt och i rätt mängd för att korrekt smälta maten vi äter. Efter att mat matats in i duodenum utsöndras alvanspankreatisk alkalisaft innehållande ett antal enzymer med exokrinvävnad. De bryter ner maten i små molekyler som kan absorberas i tarmarna:

• trypsin och chymotrypsin - för proteinförtunning

• amylas som kan bryta ner kolhydrater

• lipas - för fördelning av fetter i fettsyror och kolesterol.

Den endokrina vävnaden i bukspottskörteln eller öar av Langerhans består av flera celler som utsöndrar hormoner direkt i blodet. Insulin är ett hormon som utsöndras av beta-cellerna i körteln som svar på en ökning av blodsockernivån. Hormonet hjälper också vid leverans av glukos från blodet till muskler och andra vävnader, så att de kan använda den som en energikälla. Dessutom hjälper insulin till levern att absorbera glukos, förvara den i form av glykogen om kroppen behöver energi under stress eller motion.

Glukagon är ett hormon som utsöndras av alfacellerna i körteln när det finns en minskning av socker i blodet. Dess huvuduppgift är uppdelningen av glykogen i glukos i levern. Då kommer denna glukos in i blodet för att återställa sockernivån till normalt.

Större sjukdomar

Sjukdomar i bukspottkörteln lite: pankreatit, godartade tumörer och cancer.

Intensiv smärta i bukspottkörteln är ofta förknippad med akut pankreatit. Under alla omständigheter är det svårt att identifiera och utvärdera tillståndet hos detta organ om man vet var bukspottkörteln ligger i en person. Andra tecken på pankreatit inkluderar gulsot, kliande hud och oförklarlig viktminskning, en förstorad bukspottkörtel med ytterligare forskning. Om du upplever bukspottskörteln, kontakta din läkare. Definitionen av termen "pankreatit" i sig är en inflammation i orgeln när enzymerna börjar smälta sig själva i bukspottkörteln. Det kan vara akut eller kronisk, men båda formerna måste diagnostiseras i tid, eftersom det kan leda till ytterligare hälsoproblem.

Kronisk pankreatit

Denna sjukdom är en långvarig inflammation (mer än tre veckor) i bukspottkörteln, vilket orsakar permanent skada. Ett av de frekventa förhållandena är den ständiga användningen av alkohol i stora mängder eller droger. Det finns andra orsaker som orsakar attacker av akut pankreatit. De kan vara cystisk fibros, höga halter av kalcium eller fett i blodet, blockering av gallkanalen med stenar eller tumörer och autoimmuna störningar.

Symtom inkluderar smärta i överkroppen, illamående, kräkningar, viktminskning och fet avföring. En sådan stol, eller steatorrhea, förefaller inte fram till mer än 90 procent av bukspottskörtelvävnaden är skadad.

Kronisk pankreatit kräver en låg fetthalt och slutar alkohol och rökning. Om kronisk pankreatit inte behandlas, tenderar den att förvärras över tiden, och läkemedel behövs bara för smärtlindring. Behandlingen av sådan pankreatit är endast möjlig kirurgisk: det är stent eller borttagning av huvudet i bukspottkörteln på grund av det faktum att tumörer oftast uppstår i den.

Det finns en koppling mellan pankreatit, oftast kronisk och bukspottskörtelcancer. Nya studier har visat att ökningen i fall av bukspottskörtelcancer ökar 2-5 gånger hos patienter med kronisk pankreatit med tillägg av olika negativa faktorer.

Det är svårt att diagnostisera denna sjukdom i sina tidiga skeden. Tyvärr kan symtom på cancer vara osäker: buksmärta, gulsot, svår klåda, viktminskning, illamående, kräkningar och andra matsmältningsbesvär. En förstorad bukspottkörtel detekteras endast med ultraljud och MR.

Det är omöjligt att bestämma förändringar i bukspottkörteln på grund av det faktum att det här organet är utom räckhåll för palpation. Även tumörer, som regel, kan inte kännas vid beröring. På grund av svårigheten vid tidig diagnos och graden av spridning av cancer är prognosen oftast ogynnsam.

Riskfaktorerna för utveckling av onkologi är: rökning, långvarig diabetes och kronisk pankreatit. Den onkologiska processen börjar vanligtvis i celler som producerar matsmältningssaft eller i celler som leder kanalerna. I sällsynta fall börjar pankreascancerprocessen i hormonproducerande celler. För att diagnostisera cancer utför läkare vanligen medicinska undersökningar, blodprov, tomografi, endoskopi, ultraljud och biopsi. Behandlingsalternativ inkluderar kirurgi, strålning och kemoterapi för att specifikt rikta cancerceller utan att skada normala vävnader.

Villkor för att bibehålla det normala tillståndet i bukspottkörteln

Att upprätthålla en rimlig, balanserad kost och sluta röka, överdriven alkohol och narkotikamissbruk hjälper till att hålla bukspottkörteln hälsosam och säkerställa att den fungerar normalt.

Bukspottkörteln och dess plats i människokroppen

Bukspottkörteln, vars anatomi kommer att diskuteras nedan, är en mycket viktig anatomisk formation i människokroppen. Denna struktur, som huvudsakligen avser matsmältningssystemet, har två mycket användbara funktioner: exokrin och endokrin.

Den exokrina (det kallas också exocrin) aktivitet hos orgeln reduceras till frisättning av speciell juice i lumen i duodenum. Denna saft kännetecknas av innehållet i en viss typ av enzymer som bryter ner vilken matstruktur som helst. Sådana enzymer innefattar lipas, som bryter ner fetter och trypsin, vilket främjar sönderdelning av proteiner till aminosyror, plus alfa-amylas, som bryter ner kolhydrater.

Mänsklig anatomi: bukspottkörteln och dess plats

Anatomin hos den mänskliga bukspottkörteln innefattar närvaron i organ hos de så kallade pankreatiska öarna, på grund av vilken endokrin (dvs intrasekretorisk) funktion realiseras. Det ligger i det faktum att dessa öar producerar några viktiga hormoner som är nödvändiga för att reglera organismens aktivitet.

Särskilt inkluderar sådana hormoner insulin och glukagon, vars betydelse är att de reglerar kolhydratmetabolismen, vilket bidrar till att upprätthålla en normal glukoskoncentration.

Som den mänskliga anatomin säger har bukspottkörteln en plats utanför kaviteten som är innesluten i bukhinnan, dvs. tillsammans med njurarna, binjurarna, urinledarna och några andra organ ligger den i retroperitonealutrymmet, som är begränsat ovanför membranet, framför bukhinnan, nedanför bäckenet och bakom den intra-abdominala fascien.

Utanför har denna anatomiska formning formen av en utplattad sträng, som gradvis avtar från ena änden till den andra. Strukturellt finns det tre komponenter: en del heter "huvudet", den andra kallas "kroppen" och den tredje kallas "svansen".

Bukspottkörteln ligger i kroppen på nivån av ländryggens 2 första ryggrad. I detta fall ligger organets huvud till höger om det och är omgivet av en inre böjning av duodenum. Orgelns kropp är lokaliserad något till vänster och framför ryggraden, och svansen når mjältporten.

Storleken och vikten av bukspottkörteln

Huvudstorlekarna sträcker sig från 3 till 7,5 cm. Det här är den största delen av kroppen i bredd. Kroppen är lite smalare - dess bredd är 2-5 cm. Den har fram-, bak- och bottenytor. Och äntligen är den smalaste delen svansen: den når bara 0,3-3,4 cm i bredd.

Ovanför bilden av området där bukspottkörteln är belägen, illustrerar väl orgelens placering och ger en uppfattning om dess delar och storlekar.

I genomsnitt är längden på den här anatomiska strukturen hos en vuxen 18-22 cm, och genomsnittsvikten överstiger sällan 100 g. I storleksordningen rankas detta organ näst bland körtlarna, det andra bara i levern.

Angränsande bukspottkörtelkroppsstruktur

Bredvid den plats där den mänskliga bukspottkörteln finns, finns det andra anatomiska strukturer i kroppen. I synnerhet passerar den sämre vena cava bakom körtelens huvud, den första delen av portalvenen ligger också i detta område, här ligger den högra njurartären med samma ven och den gemensamma gallkanalen.

En annan struktur intill bukspottkörteln är mjältvenen. Det sträcker sig längs kroppen, abdominaldelen av aortan ligger bakom, omedelbart finns en del av celiac plexus, liksom lymfkörtlar. Bak bakre delen av bukspottkörteln, där delen av den vänstra njuren med binjuren är belägen, är de kärl som bär och bär blod från njurarna. Anterior mot orgeln är magen, som är åtskild från den av packboxen.

Inuti körteln i riktning från svansen till huvudet är bukspottkörtelkanalen. Denna kanal, som kombinerar med den gemensamma gallkanalen, passerar genom duodenumets vägg och öppnar sig i sin lumen på toppen av huvudpillen (litet utsprång i tarmarna).

Om du inte går in i detalj i kroppens blodtillförsel och innervering, liksom i dess interna struktur, är det i allmänhet allt som handlar om anatomin i denna struktur.

För att bättre föreställa dig hur bukspottkörteln är, se bilden:

Bukspottkörtelstrukturen: Anatomi

Bukspottkörteln, dess syfte i människokroppen, vilka egenskaper av bukspottkörtelns struktur, anatomi och funktioner vi överväger i detalj i vår recension.

När smärtan i bukspottkörteln är det inte alltid nödvändigt att omedelbart falla på operationen, ibland kan du bara.

Bukspottkörteln är ett organ i bukhålan, den största körteln i kroppen. Det hänvisar till körtlarna av blandad sekretion. Frågan är vad som ger bukspottkörteln? Kroppen utsöndrar bukspottkörteljuice, rik på enzymer och hormoner som är ansvariga för kolhydrat-proteinmetabolism.

Anatomi hos den mänskliga bukspottkörteln.

Strukturen av den mänskliga bukspottkörteln representeras av ett lobat, kommatformat, grårosa organ. Den ligger bakom och något till vänster om magen. Om en person sätts på ryggen kommer detta organ att ligga under magen, på grundval av detta, namnet "pankreas" uppträdde. Tilldela kroppen, huvudet och svansen i bukspottkörteln.

Bukspottkörteln är den del av ett organ som går direkt ihop med duodenum. På gränsen mellan kropp och huvud finns en hack där portvenen ligger. Bukspottkörteln har formen av en triangulär prisma. Den främre delen riktar sig mot magen bakvägg och något uppåt. Tillbaka - till ryggraden är den i kontakt med den sämre vena cava, buken aorta, celiac plexus. Den nedre ytan riktas nedåt och något framåt, belägen något under tarmkärlen.

Klippans svans har en päronform, löper till mjälten.

Genom hela körteln körs Virunga-kanalen, som strömmar in i duodenum.

Funktioner i bukspottkörtelns struktur.

Pankreatit är inte en mening. Från min många års erfarenhet kan jag säga att det hjälper mycket.

Bukspottkörteln är väl försedd med blod, det är näring på samma gång av flera källor. Grenarna i de övre och nedre pankreatoduodenala artärerna är lämpliga för huvudet, kroppen och svansen matas från grenarna i mjältartären.

Utflödet av blod uppträder genom pankreatoduodenala venen, som ingår i portalveinsystemet.

Inandning av bukspottkörteln.

På den delen av det parasympatiska nervsystemet infärmer körteln vagusnerven, den sympatiska nervplexusen.

Histologisk struktur av den mänskliga bukspottkörteln.

I sin struktur är bukspottkörteln ett ganska komplext alveolär-rörformigt organ. Huvudämnet som utgör körteln är uppdelad i små lobuler. Mellan lobulerna finns kärl, nerver och små kanaler som samlar hemligheten och levererar den till huvudkanalen. Enligt strukturen i bukspottkörteln kan delas upp i två delar: endokrin och exokrin

Den del av bukspottkörteln som är ansvarig för den exokrina funktionen består av acini, som ligger i lobulerna. Från akin i träformen lämnar kanalerna: intralobuläret flyter in i interlobuläret, sedan in i bukspottkörtelkanalen, som öppnar sig i duodenumets lumen.

För den endokrina funktionen av Langerhansöarna. Vanligtvis har de en sfärisk form, bestående av insulocyter. Beroende på funktion och morfologiska förmågor är insulocyter uppdelade i β-celler, a-celler, Δ-celler, D-celler, PP-celler.

Funktioner i bukspottkörteln.

Den funktionella förmågan hos bukspottkörteln är indelad i två grupper:

 1. Exokrina förmågor är i fördelningen av bukspottskörteljuice, rik på enzymer som är inblandade i matsmältningen. De huvudsakliga enzymer som bukspottkörteln producerar är amylas, lipas, trypsin och chymotrypsin. De senare två aktiveras i duodenum genom inverkan av enterokinas.
 2. Endokrina förmågor är utsöndringen av hormoner som är involverade i kolhydratmetabolism. De huvudsakliga hormonerna som bukspottkörteln utsöndrar är insulin och glukagon. Dessa två hormoner är helt motsatta i sin verksamhet. Även bukspottkörteln producerar ett neuropeptidhormon, en pankreatisk polypeptid och somatostatin.

Sjukdomar i bukspottkörteln.

Bland sjukdomar i bukspottkörteln kan identifieras:

 • Akut pankreatit. Orsaken till denna sjukdom är överstimulering av körens sekretoriska funktion med obturation av ampullen av duodenalpappillen. Bukspottskörtsaft utsöndras, men utflödet till tolvfingret är brutet, enzymerna börjar smälta själva körteln. Parankymen i bukspottkörteln ökar, börjar trycka på kapseln. Eftersom detta organ är välinvaserat och levereras med blod, utvecklas inflammationen med blixtens hastighet och smärtsyndromet är starkt uttalat. Patienten upplever svår epigastrisk smärta, ofta av en bältros natur. Om du inte söker hjälp i tid kan bukspottskörteln med peritonit utvecklas. Orsaken till akut pankreatit kan vara alkoholförgiftning, användning av skadlig mat, förekomst av en patient med kolelithiasis.
 • Kronisk pankreatit.Det finns flera former av kronisk pankreatit:

-primär, orsaken kan vara användning av alkohol, droger, dålig kost, metaboliska störningar i kroppen;

- sekundär, sker på grundval av andra sjukdomar i kroppen;

- posttraumatisk pankreatit, uppkommer vid skador eller efter endoskopiska undersökningar.

En mycket dålig sjukdom, men min vän rådde mig när jag behandlade pankreatit, förutom vad läkaren ordinerat för mig att ta.

Manifesterar kronisk pankreatit med bukspottskörtelns insufficiens för att utsöndra enzymer. En ultraljud kommer att visa en förändring i bukspottkörtelns struktur, skleros av kanalerna och bildandet av stenar i dem (beräknad pankreatit) är möjliga. Konsekvenser av kronisk pankreatit kan vara en störning av alla system, det här är direkt relaterat till matsmältnings- och endokrina system.

 • Pankreascystor kan vara medfödd och förvärvad. Orsaken till förvärvade cyster är skador, akut och kronisk pankreatit. Separat kan du välja parasitcystrar, orsaken till deras förekomst är i de flesta fall echinokockinfektion.
 • Bukspottskörteltumörer de är indelade i hormonellt aktiv och hormonellt inaktiv. Med hormon - aktiva ingår glukoganom, insulin och gastrinomu. Dessa tumörer är mycket svåra att diagnostisera, de upptäcks ofta vid uppläggning av en comorbid sjukdom (diabetes mellitus). Med hormonellt inaktiv ingår bukspottskörtelcancer. Denna tumör kan orsaka obehag i den epigastriska regionen, dyspeptiska störningar, en skarp viktminskning. Om tumören är belägen i bukspottkörteln kan patienten ha obstruktiv gulsot. Behandling av tumörer endast kirurgiska.

Förebyggande av sjukdomar i bukspottkörteln.

För att förebygga onkologiska sjukdomar är en person inte stark, har forskare ännu inte hittat en sådan metod. Men förebyggande av inflammatoriska sjukdomar är möjlig för alla. Förebyggande åtgärder är korrekt, balanserad kost, dricker inte alkohol, undviker stressiga situationer, följer rätt sömnmönster och näring.

Anordningen i matsmältningssystemet: hur man korrekt bestämmer ställningen i bukspottkörteln?

Kunskap om kroppens anatomi hjälper dig att höra de signaler som matar organen när de skadas. Många människor, utan att veta var bukspottkörteln ligger, med smärta i magen, säger att magen gör ont. Således kan du hoppa över början av akut pankreatit och få en hemsk komplikation - bukspottskörtelnekros i bukspottkörteln.

Anatomi i bukorganen

Bukspottkörteln har en komplex struktur. Dess exokrina funktion är att leverera bukspottskörteljuice i duodenum för att smälta proteiner, kolhydrater och fetter. Endokrina funktion är produktionen av insulin och glukagon, som reglerar kolhydratmetabolism. Klibbens lobula består av:

 • acini, kanaler som strömmar in i den gemensamma kanalen av körteln och sedan in i duodenum;
 • öar av Langerhans, som inte har några kanaler och släpp hormoner direkt i blodet.

Järn ligger i övre buken. Det är omgivet av retroperitoneal fettvävnad. Kuvans huvud är den största delen, det är omgivet av duodenum och ligger något under kroppen och svansen. På den främre bukväggen är det vanligtvis projicerat ovanför naveln till vänster. I tunna och astheniska människor kan bukspottkörteln vara lägre än normalt, och hos mycket överviktiga personer kan det vara högre. Körtelns kropp är belägen från mitten till vänster, gränsad av dorsalytan på leverens vänstra lob, belägen bakom magen. Pankreas svans når den vänstra laterala delen av buken och gränsar av mjälten.

Bukspottkörteln, gallblåsan och duodenum är en enhet i matsmältningen, när fetter, kolhydrater och proteiner är uppdelade i fettsyror, enkla sockerarter och aminosyror. Excretionskanalen i körteln ansluter sig till gallblåsan och strömmar in i tolvfingertarmen på en plats som kallas Fater papilla. Detaljer om kroppens anatomi, dess syfte och arbete, läs artikeln om bukspottkörteln.

Tips: Om du periodiskt störs av buksmärtor, som, som en "böjning", täcker kroppen i övre buken, går du snabbt igenom en buk ultraljud - det är kanske en förvärring av pankreatit! Att känna till funktionerna i platsen för bukspottkörteln kan klargöra smärtsyndromets natur och i tid för att ordinera rätt behandling.

Hur bestämmer du körningens exakta position?

Den ligamenta apparaten i bukhålan tillåter inte organen att skifta när kroppsställningen ändras eller plötsliga rörelser, var och en har sin egen plats. Det finns emellertid individuella egenskaper hos strukturen hos organ som har en körtelstruktur. Bukspottkörteln kan ha ytterligare lobuler och små skillnader i form hos olika människor.

Kan en läkare känna av bukspottkörteln?

Normalt, under palpation av buken, kan bukspottkörteln inte palperas, eftersom den är dold av tarmslingor och mage. Men med inflammation i körteln utstrålar det smärta, så palpation av buken i den paraumbiliska regionen till vänster och vänster hypokondrium kommer att vara kraftigt smärtsamt.

Vilka metoder kan användas för att bestämma sin plats?

Platsen för ett organ kan bestämmas mest exakt och abnormiteter i dess struktur kan identifieras med hjälp av ultraljud, beräknad tomografi eller MR.

Under ultraljudet styrs doktorn av hur bukspottkörteln ligger i förhållande till ryggraden och stora kärl.

Bakom bukspottkörteln projiceras i nivå med 1-2 ländryggs vertebra.

Med sonografi är det bättre att titta på bukspottkörteln medan patienten har haft djupt andetag. Detta gör det möjligt för leverans vänstra lager att röra sig ner och bukspottkörteln blir mer tillgänglig för inspektion.

Metoder som CT och MR gör det inte bara möjligt att bestämma en organs exakta placering utan också göra det möjligt att bestämma dess struktur och arten av patologiska förändringar, om några, till de minsta detaljerna.

Tips: Bukspottkörteln, som alla körtlar, har en stor personlighet i struktur och plats. Om läkaren bestäms av ultraljudet att bukspottkörteln har en ringformad struktur, var särskilt uppmärksam på detta organs arbete. Med en ökning av trycket i kanalen eller ödem kan denna körtel klämma i tolvfingertarmen och orsaka dess nekros.

Vad är viktigt att veta om pankreasjukdomar

Inflammation i körteln är pankreatit. Det kan vara akut och komplicerat av bukspottskörtelnekros, och det kan vara kroniskt med tillfälliga exacerbationer. Dessutom lever parasiter som opistorhi eller fasciola också i bukspottkörtelkanalerna. Sådana tillstånd kräver brådskande behandling, eftersom en minskning av produktionen av enzymer mot bakgrunden av detta organs patologi leder till störningar av alla typer av metabolism. Kroppen är utarmad, det finns metaboliska störningar som osteokondros, artros, ateroskleros och diabetes.

Så, om du har diagnostiserat pankreaspatologi rekommenderar vi att du följer reglerna nedan.

 • Följ kosten №5 Pevzner.
 • Behandla exacerbationer med en specialist.
 • Behandla den samtidiga patologin hos andra organ i matsmältningssystemet. Vid gallsten sjukdom, är det nödvändigt att ta bort gallblåsan för att utesluta möjligheten att blockera kanalen med en sten. När parasitisk invasion - för att göra en omfattande rengöring av kroppen.

Men kanske är det mer korrekt att behandla inte effekten, men orsaken?

Vi rekommenderar att du läser historien om Olga Kirovtseva, hur hon botade hennes mage. Läs artikeln >>

pankreas

Den mänskliga bukspottkörteln är ett organ med endokrin och exokrin utsöndring, är involverad i matsmältningen. I storlek är det det näst största järnet i människokroppen efter levern. Den har en alveolär-tubulär struktur, stöder kroppens hormonella bakgrund och är ansvarig för de viktiga stadierna i matsmältningen.

De flesta av bukspottkörteln producerar sin hemlighet (enzymer), som kommer in i duodenum. De återstående cellerna i sin parenchyma producerar hormoninsulinet, som stöder normal kolhydratmetabolism. Den här delen av körteln heter Langerhansöarna eller betacellerna.

Körteln består av tre delar: kroppen, huvudet och svansen. Kroppen är formad som ett prisma, dess främre yta ligger intill magen bakomväg. Svansens svans ligger nära mjälten och vänster böj av tjocktarmen. Pankreas huvud ligger till höger om ryggraden, böjd, bildar en krokad process. Hennes hästsko böjer tolvfingertarmen, formar med denna böja. En del av huvudet är täckt med ett blad av peritoneum.

Storleken på bukspottkörteln är normalt från 16 till 22 cm. Utseendet liknar latinbokstaven S.

Anatomisk plats

Bukspottkörteln ligger i utrymmet bakom bukhinnan, därför är det det mest fasta organet i bukhålan. Om en person ligger i ett ljungläge, så kommer det verkligen att vara under magen. Faktum är att den ligger närmare ryggen bakom magen.

Projiceringen av bukspottkörteln:

 • kropp vid nivån av den första ländryggen
 • huvudet på nivån av den första och tredje ländryggkotan;
 • svansen är en ryggrad högre än kroppen i bukspottkörteln.

Anatomi hos närliggande organ: bakom huvudet är den sämre vena cava, portalvenen, den högra njurvenen och artären, börjar den gemensamma gallgången. Abdominal delen av aortan, lymfkörtlarna, celiac plexus ligger bakom körtelkroppen. Längs kirtlens kropp är mjältvenen. En del av vänster njure, njurartären och venen, den vänstra binjuran ligger bakom svansen. Framför bukspottkörteln är magen, den skiljs från den av omentalpåsen.

Blodtillförsel

Grenarna, de pankreatoduodenala artärerna (främre och bakre), avviker från den gemensamma hepatiska artären, de bär blod i huvudet i bukspottkörteln. Det levereras också av en gren av den överlägsna mesenteriska artären (nedre pankreatiskoduodenalartären).
Från mjältens artär finns det grenar i kroppen och svansen i körteln (bukspottskörteln).

Venöst blod strömmar från organet genom mjältet, överlägsen och sämre mesenterisk, vänster bukspottskörtel (portalveininflöde).
Lymfen går till bukspottskörteln, bukspottskörteln, pylorisk ländryggen.

Bukspottkörteln är innerverad av nerver från mjälten, celiac, hepatiska, överlägsen mesenteriska plexus och grenar av vagusnerven.

struktur

Bukspottkörteln har en lobulär struktur. Loblerna består i sin tur av celler som producerar enzymer och hormoner. Skivor eller acini består av enskilda celler (från 8 till 12 stycken), som kallas exokrina pankreatiska celler. Deras struktur är karakteristisk för alla celler som producerar proteinsekretion. Akinen är omgiven av ett tunt lager av lös bindväv, där blodkärl (kapillärer), små ganglier och nervfibrer passerar. Från segmenten av bukspottkörteln ut små kanaler. Bukspottkörtelsaft genom dem går in i huvudpankreatisk kanal, som strömmar in i tolvfingertarmen.

Bukspottkörtelkanalen kallas också bukspottskörteln eller virsungkanalen. Den har en annan diameter i tjockleken på körtelens parenchyma: i svansen upp till 2 mm., I kroppen 2-3 mm., I huvudet 3-4 mm. Kanalen kommer in i duodenumets vägg i huvudet av papillans lumen och har en muskelsfinkter vid slutet. Ibland finns det en andra liten kanal, den öppnar sig på den lilla papilen i bukspottkörteln.

Bland segmenten finns separata celler som inte har utsöndringskanaler, de kallas Langerhansöarna. Dessa områden av körteln utsöndrar insulin och glukagon, d.v.s. är den endokrina delen. Pankreatiska öarna är avrundade, med en diameter på upp till 0,3 mm. Antalet öar av Langerhans ökar från huvud till svans. Öarna består av fem typer av celler:

 • 10-30% är alfaceller som producerar glukagon.
 • 60-80% av de beta-celler som producerar insulin.
 • delta- och delta 1-celler som ansvarar för framställning av somatostatin, en vasointestinal peptid.
 • 2-5% av PP-celler som producerar pankreatisk polypeptid.

Bukspottkörteln har andra typer av celler, övergångs eller blandade. De kallas också acinostrovkovymi. De producerar en zymogen och ett hormon samtidigt.

Deras antal kan variera från 1 till 2 miljoner, vilket är 1% av den totala massan av körteln.

Externt liknar kroppen en sladd, som gradvis flattar sig till svansen. Anatomiskt är den uppdelad i tre delar: kroppen, svansen och huvudet. Huvudet är placerat till höger om ryggraden, i bukningen av duodenum. Dess bredd kan vara 3 till 7,5 cm. Bukspottkroppens kropp ligger något till vänster om ryggraden framför den. Dess tjocklek är 2-5 cm, den har tre sidor: fram, bak och botten. Sedan fortsätter kroppen i svansen, 0,3-3,4 cm bred. Den når mjälten. I kärlens parenchyma från svansen till huvudet är bukspottkörtelkanalen, som i de flesta fall före inloppet i tolvfingret är ansluten till den gemensamma gallgången, flyter mindre ofta oberoende.

funktioner

 1. Exokrin körtelfunktion (excretion). Bukspottkörteln producerar juice som kommer in i duodenum och deltar i nedbrytningen av alla grupper av matpolymerer. De viktigaste pankreatiska enzymerna är chymotrypsin, alfa-amylas, trypsin och lipas. Trypsin och chymotrypsin bildas genom inverkan av enterokinas i kaviteten i tolvfingertarmen, där de anländer i en inaktiv form (trypsinogen och chymotrypsinogen). Volymen av bukspottkörteljuice bildas huvudsakligen på grund av produktionen av den flytande delen och joner av kanalerna i kanalerna. Juicen från acini är liten i volymen. Under snabbperioden frigörs mindre juice, koncentrationen av enzymer reduceras. När du äter uppstår den omvända processen.
 2. Endokrin funktion (endokrin). Det utförs på grund av arbetet med celler i bukspottkörtelöarna, som producerar polypeptidhormoner i blodet. Dessa är två motsatta hormonfunktioner: insulin och glukagon. Insulin är ansvarig för att upprätthålla normala serumglukosnivåer och är involverad i kolhydratmetabolism. Funktioner av glukagon: reglering av blodsocker genom att bibehålla sin konstanta koncentration är inblandad i ämnesomsättningen. Ett annat hormon - somatostatin - hämmar frisättningen av saltsyra, hormoner (insulin, gastrin, glukagon), utsläpp av joner i cellerna i Langerhansöarna.

Arbetet i bukspottkörteln är i stor utsträckning beroende av andra organ. Dess funktioner påverkas av matsmältningsorganens hormoner. Detta är secretin, gastrin, pankreatisk. Hormonerna i sköldkörteln och paratyroidkörtlarna, binjurarna påverkar också körtelns funktion. Tack vare den väl samordnade mekanismen för sådant arbete kan detta lilla organ producera från 1 till 4 liter juice för matsmältningsprocessen per dag. Juice utsöndras i människokroppen efter 1-3 minuter efter början av en måltid, slutar det på 6-10 timmar. Endast 2% av saften faller på matsmältningsenzymer, resterande 98% är vatten.

Bukspottkörteln kan under en tid anpassa sig till naturens intag. Det finns för närvarande en utveckling av nödvändiga enzymer. Exempelvis genom att konsumera stora mängder feta livsmedel kommer lipas att produceras, med en ökning av proteiner i kosten, trypsin och nivån av motsvarande enzymer ökar vid nedbrytningen av kolhydratmatar. Men missbruk inte kroppens kapacitet, för ofta kommer en signal om sjukdom från bukspottkörteln när sjukdomen redan är i full gång. Kärlens anatomi orsakar dess reaktion vid en sjukdom hos ett annat matsmältningsorgan. I detta fall kommer läkaren att markera "reaktiv pankreatit" i diagnosen. Det finns också omvända fall, eftersom det ligger nära viktiga organ (mjälte, mage, njurar, binjurar). Det är farligt att skada körteln så att patologiska förändringar uppträder om några timmar.

Var är bukspottkörteln, kroppens struktur och funktioner i kroppen

Bukspottkörteln hör till matsmältningsorganen. I sin exokrina del produceras enzymer och elektrolyter som kommer in i tarmluckan och deltar i processen med matförtunning. Dessutom finns i kroppens struktur kluster av celler som utför den endokrina funktionen. Dessa är Langerhans öar, som producerar hormoner som hjälper till att upprätthålla balansen av glukos i kroppen. Nedgången i endokrina körteln leder till utvecklingen av diabetes och exokrin - till pankreatit.

Projektion av organet till den främre bukväggen

Bukspottkörteln är belägen i bukhålan på nivå 1 och 2 i ländryggen. Den ligger bakom bukhinnan och utsidan är täckt med en bindvävskapsel. Bakom det är aortan, vänster njur- och sämre vena cava, ryggraden, och framför - magen.

Körteln består av två delar - exokrin och endokrin. Var och en av dem utför olika funktioner.

Kroppen har en långsträckt form. Följande delar utmärks i sin struktur:

Kuvans huvud är något platta och omges på tre sidor av duodenum - från ovan, från sidan och underifrån. Dess bakre yta ligger intill de högra renala och initiala delarna av portåven. Anterior till körteln är den högra sidan av tjocktarmen.

Kroppen är formad som ett prisma. Dess främre yta är täckt med bukhinnan och gränsar till magen, medan den bakre ytan är i kontakt med ryggraden, aortan, sämre vena cava och celiac plexus. Undersidan är smalare och endast delvis täckt av bukhinnan. Mjölkartären och venen ligger intill överkroppen. Svansens svans riktas åt vänster och ligger strax ovanför huvudet. Det ligger intill mjälkens viscerala yta. Bakom den är den övre delen av vänster njure med binjuran.

Anatomi och topografi i bukspottkörteln

Med hjälp av septa av bindväv (trabeculae) är klastjockleken uppdelad i lobules. De innehåller sekretoriska sektioner - pankreatisk acini, som var och en består av 8-14 pyramidala celler. Dessa formationer utför en exokrin funktion. Av dem börjar man sätta in spåret, som sedan slås samman i intralobulära och interlobulära. Den senare passerar i trabeculae och utgör huvudutskiljningen, eller Wirsungkanalen. Den härstammar i svanszonen, passerar genom kroppen och huvudet, och strömmar sedan in i lumen av den nedåtgående delen av duodenum. Dess ändsektion har en sfinkter som bildas av en förtjockning av de cirkulära musklerna. Huvudkanalen öppnar sig i området av den stora papilen, tillsammans med den vanliga gallan, som kommer från gallblåsan. Alternativ är möjliga när deras hål är placerade separat. I körteln finns ytterligare en kanal, vars innehåll också kommer in i duodenum. Ofta har det anastomoser som förbinder det med huvudet.

I nyfödda är järn något högre och mer mobil. Dess längd är 4-5 cm, och vikten är 2-3 g. Efter 4 månader fördubblas orgelns massa. Typiskt för en vuxen tar ställe och utseende av järn 5-6 år.

Normal storlek och vikt hos bukspottkörteln hos vuxna:

Var är och hur skadar bukspottkörteln?

Var är bukspottkörteln?

Den anatomiska platsen i bukspottkörteln är i bukhålan, vid nivån på ländryggen I-II-ryggrad. Orgeln passar tätt mot magen. Duodenum rundar bukspottkörteln i form av en hästsko. Vid en vuxen är storleken på bukspottkörteln 20-25 cm och vikten är 70-80 gram.

Orgeln har 3 divisioner: huvudet, kroppen och svansen. Huvudet ligger nära gallkanalen, kroppen bakom magen och något under den, nära den transversala kolon, svansen nära mjälten. När den projiceras på den främre ytan av bukväggen ligger järnet 5-10 cm ovanför navelsträngen. Huvudet ligger på höger sida av mittlinjen, svansen går under vänster hypokondrium.

De två viktigaste funktionerna i bukspottkörteln är exokrina och endokrina. Den exokrina funktionen består i att producera (utsöndra) bukspottkörteljuice, som är nödvändig för att smälta mat i tolvfingertarmen. Matsmältningsenzymer av bukspottskörteljuice utsöndrad av bukspottkörteln:

 • trypsin och chymotrypsin involverat i proteinutjämningsprocesser;
 • laktas och amylas, som är nödvändiga för nedbrytning av kolhydrater;
 • lipaser som bryter ner gallfett.

Förutom enzymer innehåller pankreasjuice ämnen som neutraliserar den sura miljön i magsaften för att skydda tarmslimhinnan från exponering för syra. Den endokrina funktionen hos körteln är att producera insulin och glukagonhormoner som är involverade i kolhydratmetabolism. Under inverkan av insulin minskar glukosen i blodet, och under påverkan av glukagon ökar det. Vid normal insulin och glukagon fortsätter kolhydratmetabolismen tillräckligt, med skift - diabetes kan uppstå.

Magsmerter och symtom på störningar i matsmältningsförfarandena förekommer i olika sjukdomar. Det är viktigt att förstå när de smärtsamma manifestationerna är associerade med pankreas patologi och att vidta nödvändiga åtgärder i tid.

De viktigaste symptomen på bukspottskörteln

Eventuella problem som är förknippade med minskad produktion av pankreatisk enzym åtföljs av typiska symtom. De vanligaste symptomen är smärta och matsmältningsbesvär. Hos kvinnor och hos män är symtomen lika. Beroende på processens allvarlighetsgrad kan intensiteten i smärtan, liksom svårighetsgraden av dyspeptiska fenomen, vara annorlunda. De mest avslöjande sjukdomarna i strid med bukspottkörteln:

 • närvaron av smärta lokalisering av smärta - övre bukhålan, vänster hypokondrium; smärta kan vara associerad eller inte associerad med matintag
 • frekvent illamående, kräkningar möjliga;
 • störning av aptit i riktning mot nedgång upp till en fullständig frånvaro
 • uppblåsthet och rubbning i magen (förekomsten av flatulens);
 • störningar i avföring, ofta - diarré; i avföring kan vara orenheter av osmält fibrer, fett;
 • tecken på berusning (hjärtklappning, trötthet, svaghet, svettning, huvudvärk);
 • en ökning av leverens storlek
 • missfärgning av huden (yellowness), ofta i området av projiceringen av bukspottkörteln.

Sjukdomar i samband med minskad produktion av enzymer:

 • akut pankreatit (inflammation i bukspottkörteln, ofta följd av ödem)
 • kronisk pankreatit
 • tumörprocesser i bukspottkörteln;
 • utveckling av diabetes;
 • pankreatisk nekros.

Hur skadar bukspottkörteln en person?

Den smärta som har uppstått på grund av förändringar i bukspottkörteln kan vara av annan art - dra, stum eller skär, akut, upp till dolk (med peritonit). Det beror på arten och omfattningen av körteln i körteln, liksom på inverkan av bukhinnan (peritonit) i inflammatorisk process.

Akut pankreatit med ödem kännetecknas av skarp, plötslig smärta, som ofta omger och sprids till övre buken, vänster sida och ländryggsregionen. På grund av ödem uppträder en känsla av distans vid platsen av bukspottkörteln, trycket på ribbans inre yta. I sådana fall är mottagandet av antispasmodik inte ineffektivt. Smärtan kan minskas endast i sittande läge med kroppen lutad framåt och mot botten.

På smärtornas höjd (och ibland innan det uppstår) kan kräkningar börja, vilket upprepas flera gånger och tar inte alltid med sig lättnad. Innehållet i kräkningar kan ätas mat eller galla (i fall av tom mage), smaken är sur eller bitter.

Liknande symtom (skarp smärta, kräkningar) kan också observeras med förhöjningar av osteokondros i ländryggen, med njursjukdom och bältros. Ytterligare forskning kommer att bidra till att bestämma misstanke om pankreatit. I ländryggs osteochondros är ryggkörtorn smärtsam när de palperas, om det finns problem med njurarna, ökar smärtan när man knackar på undersidan, hos personer med bältros är det ett karaktäristiskt utslag på huden. För pankreatit kännetecknas av frånvaron av alla dessa symtom.

Kronisk pankreatit kännetecknas av smärta av något lägre intensitet, och de uppstår oftast på grund av överträdelser av kosten. Risken för exacerbationer av kronisk pankreatit är förekomsten av bukspottskörteltumörer, inklusive maligna (cancer).

diagnostik

Behandling bör ordineras av en specialist efter grundlig diagnos. Vid en smärtsam attack är det absolut nödvändigt att kontakta en medicinsk institution för kvalificerad hjälp. Måste hålla:

1. Laboratorieprov:

 • generellt och detaljerat blodprov;
 • nivån av pankreatiska enzymer i serumet;
 • biokemiska blodprov för glukos, leverenzym och bilirubin;
 • urinanalys för amylasnivåer;
 • analys av avföring för innehållet av enzymer och fetter.


2. Ultraljudsundersökningen av bukhålan för att identifiera strukturens tillstånd, bestämma bukspottkörtens konturer, gallkanalens patency, närvaron eller frånvaron av stenar i gallblåsan eller kanalerna.

3. Radiografi - i avsaknad av möjligheten att genomföra en ultraljudsskanning för samma ändamål.

4. Beräknad tomografi eller MR för mer noggrann data om bukorganens tillstånd.

Hur man behandlar pankreasjukdomar?

Efter en noggrann undersökning, även om en nödoperation inte är nödvändig, är det nödvändigt med sjukhusvistelse. En akut attack av pankreatit behandlas på ett sjukhus genom att skapa fred med sängstöd. Tilldelas full fastning i 1 - 2 dagar. Injicerbara lösningar av smärtstillande medel och antispasmodiska läkemedel (Baralgin, Platyfillin), antikolinergika (Atropin) introduceras. En bubbla med is appliceras i epigastrik regionen flera gånger under 0,5 timmar.

Vilka läkemedel som ska tas - bestämmer doktorn. Intravenösa läkemedel införs som minskar den enzymatiska aktiviteten i bukspottkörteln (Trasilol, Kontrikal, Gordoks, Aprotinin). För förebyggande av dehydrering introduceras speciella saltlösningar i doseringen som föreskrivs av läkaren. Redan efter avlägsnande av akuta symptom föreskrivs en sparsam specialdiet och enzymersättningsterapi - Orala läkemedel som förbättrar digestionen (Creon, Mezim-forte, Pankreatin, Panzinorm, Festal, Enzistal).

Hur man äter

Under den akuta perioden av sjukdomen är svaga buljonger och buljonger, porr på vattnet, mat som antingen kokas eller ångas tillåtet:

I framtiden, för matlagning, bör du använda kött, fisk, fjäderfä med låg fetthalt. Fermenterade mjölkprodukter, ägg, komposit, gelé införs gradvis i kosten. En strikt diet är ordinerad i 3 månader. Under perioder av eftergift av kronisk pankreatit bör kosten också respekteras. Individuella rekommendationer läsas bäst av din läkare.

Rekommenderade kötträtter från fettsorter av kött, fjäderfä, särskilt - kaninkött, kalvkött. Mejeriprodukter ska vara låga i fett. Soppor är bäst tillagade i vegetabiliska buljonger. Från drycker är växtbaserade dekoktioner, komposter, te, gelé användbara. Vid kronisk pankreatit, såväl som efter akut sjukdom, behövs bristande näring: 6-8 gånger om dagen i små portioner.

Vad ska man utesluta från kosten?

Med pankreasproblem är följande livsmedel och drycker absolut kontraindicerade:

 • alkohol;
 • kolsyrade drycker;
 • kaffe och kakao;
 • sötjuice;
 • köttprodukter;
 • rökt kött
 • kryddig, salt, syltad, stekt mat;
 • choklad och bakverk, särskilt de som är höga i fett (kakor och gräddekakor).

Anatomi i bukspottkörteln

Bukspottkörteln är ett orört glandulärt organ beläget i retroperitonealutrymmet vid nivån av 1-11 ryggrad i ryggraden. Körlängden är i genomsnitt 18-22 cm, medeltvikten är 80-100 g. Det finns 3 anatomiska sektioner i det: huvudet, kroppen och svansen. Pankreas huvud i anslutning till duodenum och svansen ligger i grinden med.

Fyra steg av den kliniska bilden av CP: Steg I. Det prekliniska scenen, som kännetecknas av frånvaron av kliniska tecken på sjukdomen och slumpmässig identifiering av karakteristiska förändringar i CP under undersökning med användning av metoder för stråldiagnos (CT och ultraljud i bukhålan);

Före utveckling och utbredd introduktion av endoskopisk diagnos hittades extremt sällsynta godartade neoplasmer i MDP-området. Under de senaste åren har man, i samband med förbättringen av endoskopisk utrustning, upptäckt godartade tumörer hos BDS under endoskopi med biopsi i 6,1-12,2% fall..

pankreas

Bukspottkörteln (Latin pancreas) är ett endokrina organ med blandad utsöndring som utför matsmältnings- och sockerreglerande funktioner i människokroppen. Filogenetiskt är det en av de äldsta körtlarna. För första gången visas dess rudiments i lampreys, i amfibier kan man redan hitta en multilobbet bukspottkörtel. Separat kroppsformation representeras i fåglar och reptiler. Hos människor är det ett isolerat organ som har en tydlig uppdelning i segment. Dess struktur mänskliga bukspottkörtel skiljer sig från den hos djur.

Anatomisk struktur

Bukspottkörteln består av tre delar: huvudet, kroppen, svansen. Det finns inga tydliga gränser mellan avdelningar, uppdelning sker baserat på lokaliseringen av närliggande formationer i förhållande till själva orgeln. Varje avdelning består av 3-4 aktier, som i sin tur är uppdelade i segment. Varje segment har sin egen utsöndringskanal, som strömmar in i interlobulär. De senare förenar sig med eget kapital. Tillsammans bildar lobar en vanlig bukspottkörtelkanal.

Öppningen av den gemensamma kanalen varianten:

 • Längs den gemensamma kanalen kombineras med koledokus, som bildar den gemensamma gallkanalen, öppnar man ett hål i toppen av duodenal papillan. Detta är det vanligaste alternativet.
 • Om kanalen inte förenas med koledok, öppnas den med en separat öppning längst upp i duodenal papillan.
 • Labbkanalerna kan inte förena sig med en gemensam från födseln, deras struktur skiljer sig från varandra. I det här fallet kombineras en av dem med koledokusen, och den andra öppnas med en oberoende öppning, kallad tillbehörs bukspottkörtelkanalen.

Ställning och utsprång på kroppens yta

Orgeln är lokaliserad retroperitonealt i den övre delen av retroperitonealutrymmet. Bukspottkörteln är tillförlitligt skyddad från skador och andra skador, eftersom den är täckt framför den främre bukväggen och bukorganen. Och bakom det är ryggraden i ryggen och kraftiga muskler i ryggen och midjan.

På den främre bukväggen projiceras bukspottkörteln enligt följande:

 • Huvud - i det vänstra underfälgområdet
 • Kroppen är i den epigastriska regionen;
 • Svans - i rätt hypokondrium.

För att bestämma var bukspottkörteln är belägen, räcker det att mäta avståndet mellan naveln och slutet av båren. Dess huvudmassa ligger mitt i detta avstånd. Undre kanten ligger 5-6 cm ovanför naveln, den övre kanten är 9-10 cm ännu högre.

Kunskap om projiceringsområden hjälper patienten att avgöra var bukspottkörteln gör ont. Med sin inflammation är smärtan lokaliserad främst i epigastrisk region, men kan ge i höger och vänster hypokondrium. I svåra fall påverkar smärtan hela övervåningen i den främre bukväggen.

skeletopy

Körteln ligger vid nivån av den första ryggraden, som om den böjer sig runt den. Eventuellt högt och litet bukspottkörteln. Hög - vid nivån av den sista bröstkotan, låg - vid nivån av den andra ländryggen och nedanför.

syntopy

Syntopy är placeringen av ett organ i förhållande till andra formationer. Körteln är belägen i den retroperitoneala vävnaden djup i buken.

På grund av de anatomiska egenskaperna har bukspottkörteln en nära samverkan med duodenum, aorta, vanlig gallgång, överlägsen och underlägsen vena cava, överkropparna i buken aorta (överlägsen mesenteric och mjält). Även bukspottkörteln interagerar med magen, vänster njure och binjur, mjälte.

Det är viktigt! Sådan närhet till många inre organ skapar risken för att sprida den patologiska processen från ett organ till ett annat. Vid inflammation hos någon av ovanstående enheter kan den infektiösa processen sprida sig till bukspottkörteln och vice versa.

Huvudet täcker helt dubbelsvampens böjning, och här öppnas också den gemensamma gallgången. Anterior mot huvudet är intilliggande tvärgående kolon och överlägsen mesenterisk artär. Bakom - lägre vena cava och portal vener, njurfartyg.

En av de främsta orsakerna till pankreatit symptom är alkohol. Goda resultat i kampen mot psykologiskt beroende och konsekvenserna av överdriven konsumtion av alkoholhaltiga drycker visar ett modernt naturligt alkoholkomplex:

AlkoStop

Kroppen och svansen framför är täckta med en mage. Aorta och dess grenar, sämre vena cava, nervplexus är intilliggande. Svansen kan komma i kontakt med mesenterisk och miltartär, liksom med njur- och binjurans övre pol. I de flesta fall är svansen täckt av fettvävnad från alla håll, speciellt hos överviktiga människor.

Histologisk och mikroskopisk struktur

Om du tittar på avsnittet under förstoring kan du se att körtelvävnaden (parenkym) består av två element: celler och stroma (områden av bindväv). Stroma innehåller blodkärl och utsöndringskanaler. Det kommunicerar mellan lobules och bidrar till slutet av hemligheten.

När det gäller cellerna är de två typer:

 1. Endokrina - utsöndra hormoner direkt i intilliggande kärl, utföra en intrasekretorisk funktion. Cellerna är sammankopplade i flera grupper (Langerhansöarna). Dessa pankreatiska öar innehåller fyra typer av celler, som var och en syntetiserar sitt eget hormon.
 2. Exokrin (sekretorisk) - syntetisera och utsöndra matsmältningsenzymer och därmed utföra exokrina funktioner. Inuti varje cell finns granuler fyllda med biologiskt aktiva substanser. Celler samlas i terminal acini, som var och en har sin egen utsöndringskanal. Deras struktur är sådan att de senare slås samman i en gemensam kanal, vars ändavsnitt öppnas på toppen av duodenal papillan.

fysiologi

När mat går in i magshålan och under dess efterföljande evakuering i tunntarmen, börjar bukspottkörteln aktivt att avskilja matsmältningsenzymer. Dessa metaboliter produceras initialt i en inaktiv form, eftersom de är aktiva metaboliter som kan smälta sina egna vävnader. En gång i tarmluckan aktiveras de, varefter abdominalt stadium av matsmältningen av mat börjar.

Enzymer för intrakavitär matsmältning av mat:

 1. Trypsin.
 2. Chymotrypsin.
 3. Karboxipeptidas.
 4. Elastas.
 5. Lipas.
 6. Amylas.

När matsmältningen är klar absorberas de uppdelade näringsämnena i blodet. Normalt, som svar på en ökning av blodsockern, kommer bukspottkörteln att reagera omedelbart med frisättning av hormoninsulin.

Insulin är det enda sockersänkande hormonet i vår kropp. Detta är en peptid, vars struktur är en kedja av aminosyror. Insulin produceras i en inaktiv form. En gång i blodbanan genomgår insulin flera biokemiska reaktioner, varefter det börjar aktivt utföra sin funktion: att utnyttja glukos och andra enkla sockerarter från blodet till vävnadsceller. Med inflammation och andra patologier minskar insulinproduktionen, ett tillstånd av hyperglykemi uppträder, och därefter insulinberoende diabetes mellitus.

Ett annat hormon är glukagon. Rytmen av dess utsöndring är monotont under hela dagen. Glukagon frisätter glukos från komplexa föreningar, vilket ökar blodsockret.

Funktioner och roll i ämnesomsättningen

Bukspottkörteln är ett organ i det endokrina systemet som tillhör körtlarna i blandad sekretion. Det utför excretionsfunktioner (produktion av matsmältningsenzymer i tunntarmen) och intrasekretorisk (syntes av sockerreglerande hormoner i blodomloppet). Spelar en viktig roll i vår försörjning, utför bukspottkörteln:

 • Matsmältningsfunktion - delaktighet i matsmältning, uppdelning av näringsämnen i enkla föreningar.
 • Enzymatisk funktion - produktion och frisättning av trypsin, chymotrypsin, karboxipeptidas, lipas, elastas, amylas.
 • Hormonfunktion - kontinuerlig utsöndring av insulin och glukagon i blodet.

De enskilda enzymens roll

Trypsin. Den tilldelas initialt i form av ett prov. Aktiveras i tarmens hålighet. Efter aktivering börjar man aktivera andra matsmältningsenzymer. Trypsin klyver peptider till aminosyror, stimulerar magsmältningen av mat.

Lipas. Bryter ner fetter till fettsyramonomerer. Det utsöndras i form av proenzym, aktiverat av galen och gallsyrans verkan. Deltar i assimilering av fettlösliga vitaminer. Nivået på lipas bestäms av inflammation och andra patologier.

Amylas. En markör för cellskador i bukspottkörteln, ett organspecifikt enzym. Nivået av amylas bestäms under de första timmarna i blodet hos alla patienter med misstänkt inflammation i bukspottkörteln. Amylas bryter ner komplexa kolhydrater till enkla, hjälper till att absorbera glukos.

Elastas. Organspecifikt enzym, vilket indikerar cellskada. Elastas funktion är att delta i nedbrytningen av kostfiber och kollagen.

Sluta utvecklingen av pankreatit!
Styr flödet av alkohol i kroppen med hjälp av en unik komplex ALCOBARIER

Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

Frekvent patologi bland den vuxna befolkningen, där det finns en inflammatorisk lesion av stroma och bukspottkörtelparenmi, åtföljd av svåra kliniska symtom, smärta och ett brott mot organets struktur och funktioner.

Eftersom bukspottkörteln och andra symptom på inflammation som kännetecknar pankreatit gör ont:

 1. Bältros smärta utstrålar till höger eller vänster hypokondrium. Mindre vanligt tar smärtan upp hela övre våningen i bukhålan. Smärtskålens natur är på grund av den överlägsna mesenteriska nervplexusen. På grund av sin struktur leder irritation av en enda nervplats till spridningen av en nervimpuls till alla närliggande nervfibrer. Smärta som en vinkel komprimerar övre buken. Smärta uppstår efter en tung måltid eller efter fett.
 2. Dyspeptiska störningar: illamående, kräkningar, lös avföring (diarré) med fett. Det kan finnas en minskning av aptit, uppblåsthet, rubbning.
 3. Symtom på berusning: huvudvärk, svaghet, yrsel. I den akuta processen observeras subfebril kroppstemperatur. Febrilfeber för pankreatit är inte typisk.

Dessa tecken är karakteristiska för den edematösa (initiala) formen av inflammation. När sjukdomen fortskrider påverkar inflammationen djupare och djupare delar av vävnaden, vilket leder till nekros och nekros hos enskilda lobar, störning av organets struktur och funktioner. Kliniken i ett sådant tillstånd är ljust, patienten behöver omedelbar vård. Detta beror på det faktum att smärtan är mer uttalad, patienten rusar om och kan inte hitta en bekväm ställning för sig själv.

Hur man identifierar inflammation i bukspottkörteln

För att avslöja en eller annan patologi i bukspottkörteln, inklusive inflammation, är ett symptom på smärta inte tillräckligt. Tilldelas laboratoriet och instrumentella metoder för undersökning.

Laboratoriemetoder inkluderar:

 • Ett blodprov för att upptäcka tecken på inflammation och berusning. Till förmån för inflammation talar acceleration av erytrocytsedimenteringshastigheten, en ökning av antalet leukocyter, kvalitativa förändringar i leukocytformeln.
 • Biokemisk analys av blod. En ökning av totalprotein, kvalitativa förändringar i blodets proteinkomposition indikerar inflammation. Om ett högt innehåll av amylas och andra organspecifika enzymer finns i blodet kan vi tala med fullständigt självförtroende om skador och förstöring av körtelceller.
 • Biokemisk analys av urin. Skador och inflammation i körteln signaleras av utseende av diastas (amylas) i urinen.
 • Funktionella tester som utvärderar bukspottkörtelns arbete med nivån av utsöndring av hormoner och enzymer.
 • Stol analys för att identifiera blandningen av osmält fetter och tvålar - steatorrhea. Detta är ett indirekt tecken på inflammation och dysfunktion i bukspottkörteln.
 • Ultraljudsundersökning av bukhålan. En visuell undersökningsmetod för att utvärdera strukturen och strukturen i bukspottkörteln. Under inflammation i kärlens parenchyma kommer det att bli förändringar i strukturen, som specialisten kommer att kunna se tydligt även med blotta ögat.
 • Magnetic resonance imaging är en röntgenundersöknings metod baserad på kontrasten i områden med lägre densitet. MR utförs före operationen för att bedöma omfattningen av lesionen och organets struktur, mängden kirurgisk ingrepp.
 • Fibrogastroduodenoscopy (FGDS). Ger dig möjlighet att bedöma tillståndet i magen, duodenum och strukturen hos duodenalpappillen. Utförs även för differentiell diagnos och mer noggrann diagnos.

Vid behov kan laparoskopi, ERCP, ryggrad i ryggrad, MSCT utföras. Dessa metoder är nödvändiga för differentialdiagnosen och mer exakt upprättande av etiologin och aktuell diagnos av sjukdomen.

Endokrina roll i bukspottkörteln

Kärlens roll är också viktig i diabetes mellitus. Med denna patologi minskar nivån av insulinproduktion, nivån av glukos i blodet stiger. Detta leder till bildandet av glycerat hemoglobin. I slutändan, i kroppen, är alla transport- och metaboliska processer störda, immunitet och skyddskrafter reduceras. För att kompensera för detta tillstånd kan parenteral eller enteral administrering av exogent insulin, som kompenserar för bristen på sitt eget hormon.

Således bidrar bukspottkörteln, som utför viktiga funktioner i vår kropp, till normal matsmältning och matsmältning. Håller blodsockret på en konstant nivå, är involverad i metaboliska processer. Med sitt nederlag inträffar allvarliga hemostasstörningar, minskar hälsan och livsstilen. Titta på bukspottkörteln och låt inte kursen av möjliga sjukdomar spontant för att undvika obehagliga konsekvenser.